Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Discipline magyar nyelvre

EnglishHungarian

Discipline

/dɪsəplən/

noun

1. A branch of knowledge

 • "In what discipline is his doctorate?"
 • "Teachers should be well trained in their subject"
 • "Anthropology is the study of human beings"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • subject
 • ,
 • subject area
 • ,
 • subject field
 • ,
 • field
 • ,
 • field of study
 • ,
 • study
 • ,
 • bailiwick

1. A tudás ága

 • "Milyen tudományágban van a doktori fokozat?"
 • "A tanároknak jól képzetteknek kell lenniük a tárgyukban"
 • "Az antropológia az emberek tanulmányozása"
szinonimája:
 • fegyelem,
 • tárgy,
 • tárgykör,
 • tárgy mező,
 • mező,
 • tanulmányi terület,
 • tanulmány,
 • bailiwick

2. A system of rules of conduct or method of practice

 • "He quickly learned the discipline of prison routine"
 • "For such a plan to work requires discipline"
  synonym:
 • discipline

2. Magatartási szabályok vagy gyakorlati módszer rendszere

 • "Gyorsan megtanulta a börtön rutinjának fegyelemét"
 • "Egy ilyen terv működéséhez fegyelem szükséges"
szinonimája:
 • fegyelem

3. The trait of being well behaved

 • "He insisted on discipline among the troops"
  synonym:
 • discipline

3. A jó viselkedés vonása

 • "Ragaszkodott a fegyelemhez a csapatok között"
szinonimája:
 • fegyelem

4. Training to improve strength or self-control

  synonym:
 • discipline

4. Edzés az erő vagy az önkontroll javítására

szinonimája:
 • fegyelem

5. The act of punishing

 • "The offenders deserved the harsh discipline they received"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • correction

5. A büntetés cselekedete

 • "Az elkövetők megérdemelték a kapott szigorú fegyelmet"
szinonimája:
 • fegyelem,
 • javítás

verb

1. Develop (children's) behavior by instruction and practice

 • Especially to teach self-control
 • "Parents must discipline their children"
 • "Is this dog trained?"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • train
 • ,
 • check
 • ,
 • condition

1. Fejlessze ki a ( gyermekek ) viselkedését oktatás és gyakorlat útján

 • Különösen az önkontroll tanítására
 • "A szülőknek fegyelmezniük kell gyermekeiket"
 • "Ez a kutya kiképzett?"
szinonimája:
 • fegyelem,
 • vonat,
 • jelölje be,
 • feltétel

2. Punish in order to gain control or enforce obedience

 • "The teacher disciplined the pupils rather frequently"
  synonym:
 • discipline
 • ,
 • correct
 • ,
 • sort out

2. Büntetni az engedelmesség ellenőrzése vagy érvényesítése érdekében

 • "A tanár meglehetősen gyakran fegyelmezte a tanulókat"
szinonimája:
 • fegyelem,
 • helyes,
 • rendezni