Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dirty" into Hungarian language

A "piszkos" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Dirty

[Piszkos]
/dərti/

verb

1. Make soiled, filthy, or dirty

 • "Don't soil your clothes when you play outside!"
  synonym:
 • dirty
 • ,
 • soil
 • ,
 • begrime
 • ,
 • grime
 • ,
 • colly
 • ,
 • bemire

1. Szennyezett, mocskos vagy piszkos

 • "Ne tapossa le a ruháját, amikor kint játszik!"
szinonimája:
 • piszkos,
 • talaj,
 • Begrime,
 • koszos,
 • colly,
 • bemire

adjective

1. Soiled or likely to soil with dirt or grime

 • "Dirty unswept sidewalks"
 • "A child in dirty overalls"
 • "Dirty slums"
 • "Piles of dirty dishes"
 • "Put his dirty feet on the clean sheet"
 • "Wore an unclean shirt"
 • "Mining is a dirty job"
 • "Cinderella did the dirty work while her sisters preened themselves"
  synonym:
 • dirty
 • ,
 • soiled
 • ,
 • unclean

1. Szennyezett vagy szennyeződéssel vagy szennyeződéssel valószínűleg talajba kerül

 • "Piszkos, söpört járdák"
 • "Egy piszkos kezeslábasban lévő gyermek"
 • "Piszkos nyomornegyedek"
 • "Halom piszkos edények"
 • "Tedd piszkos lábát a tiszta lapra"
 • "Tisztátalan inget viselt"
 • "A bányászat piszkos munka"
 • "Hamupipőke piszkos munkát végzett, miközben nővérei prédikáltak"
szinonimája:
 • piszkos,
 • szennyezett,
 • tisztátalan

2. (of behavior or especially language) characterized by obscenity or indecency

 • "Dirty words"
 • "A dirty old man"
 • "Dirty books and movies"
 • "Boys telling dirty jokes"
 • "Has a dirty mouth"
  synonym:
 • dirty

2. ( viselkedés vagy különösen nyelv ) obszcénitás vagy ártatlanság jellemzi

 • "Piszkos szavak"
 • "Egy piszkos öreg"
 • "Piszkos könyvek és filmek"
 • "Piszkos vicceket mondó fiúk"
 • "Piszkos szája van"
szinonimája:
 • piszkos

3. Vile

 • Despicable
 • "A dirty (or lousy) trick"
 • "A filthy traitor"
  synonym:
 • dirty
 • ,
 • filthy
 • ,
 • lousy

3. Gonosz

 • Megvethető
 • "Piszkos ( vagy gonosz ) trükk"
 • "Mocskos áruló"
szinonimája:
 • piszkos,
 • mocskos,
 • Lousy

4. Spreading pollution or contamination

 • Especially radioactive contamination
 • "The air near the foundry was always dirty"
 • "A dirty bomb releases enormous amounts of long-lived radioactive fallout"
  synonym:
 • dirty
 • ,
 • contaminating

4. Szennyezés vagy szennyezés terjesztése

 • Különösen a radioaktív szennyeződés
 • "Az öntöde közelében lévő levegő mindig piszkos volt"
 • "Egy piszkos bomba hatalmas mennyiségű hosszú élettartamú radioaktív szennyeződést bocsát ki"
szinonimája:
 • piszkos,
 • szennyező

5. Contaminated with infecting organisms

 • "Dirty wounds"
 • "Obliged to go into infected rooms"- jane austen
  synonym:
 • dirty
 • ,
 • pestiferous

5. Fertőzött szervezetekkel

 • "Piszkos sebek"
 • "Kötelesek fertőzött helyiségekbe menni" - jane austen
szinonimája:
 • piszkos,
 • pestiferous

6. (of color) discolored by impurities

 • Not bright and clear
 • "Dirty" is often used in combination
 • "A dirty (or dingy) white"
 • "The muddied grey of the sea"
 • "Muddy colors"
 • "Dirty-green walls"
 • "Dirty-blonde hair"
  synonym:
 • dirty
 • ,
 • dingy
 • ,
 • muddied
 • ,
 • muddy

6. A szennyeződések elszíneződött ( színű )

 • Nem világos és tiszta
 • "A "piszkos" kifejezést gyakran használják kombinációban
 • "Piszkos ( vagy piszkos ) fehér"
 • "A tenger elmosódott szürke"
 • "Sáros színek"
 • "Piszkos-zöld falak"
 • "Piszkos-szőke haj"
szinonimája:
 • piszkos,
 • koszos,
 • sárosodott,
 • sáros

7. (of a manuscript) defaced with changes

 • "Foul (or dirty) copy"
  synonym:
 • dirty
 • ,
 • foul
 • ,
 • marked-up

7. A kézirat ( ) változásaival szemben

 • "Rossz ( vagy piszkos ) másolat"
szinonimája:
 • piszkos,
 • rossz,
 • fel van jelölve

8. Obtained illegally or by improper means

 • "Dirty money"
 • "Ill-gotten gains"
  synonym:
 • dirty
 • ,
 • ill-gotten

8. Illegálisan vagy nem megfelelő módon szerezhető be

 • "Piszkos pénz"
 • "Rosszul szerzett nyereség"
szinonimája:
 • piszkos,
 • rosszul szerzett

9. Expressing or revealing hostility or dislike

 • "Dirty looks"
  synonym:
 • dirty

9. Ellenségeskedés kifejezése vagy feltárása

 • "Piszkos megjelenés"
szinonimája:
 • piszkos

10. Violating accepted standards or rules

 • "A dirty fighter"
 • "Used foul means to gain power"
 • "A nasty unsporting serve"
 • "Fined for unsportsmanlike behavior"
  synonym:
 • cheating(a)
 • ,
 • dirty
 • ,
 • foul
 • ,
 • unsporting
 • ,
 • unsportsmanlike

10. Az elfogadott szabványok vagy szabályok megsértése

 • "Piszkos harcos"
 • "Használt szabálytalanság azt jelenti, hogy hatalmat szerezzen"
 • "Csúnya sporttalan szolgáltatás"
 • "Nem sportszerű viselkedés miatt finomítva"
szinonimája:
 • csalás ( a ),
 • piszkos,
 • rossz,
 • sporttalan,
 • sporttalan

11. Unethical or dishonest

 • "Dirty police officers"
 • "A sordid political campaign"
  synonym:
 • dirty
 • ,
 • sordid

11. Etikátlan vagy becstelen

 • "Piszkos rendőrök"
 • "Sordid politikai kampány"
szinonimája:
 • piszkos,
 • Sordid

12. Unpleasantly stormy

 • "There's dirty weather in the offing"
  synonym:
 • dirty

12. Kellemetlenül viharos

 • "Piszkos időjárás van a kiránduláson"
szinonimája:
 • piszkos

Examples of using

I hate dirty jokes.
Gyűlölöm a trágár tréfákat.
Mother was afraid I would get dirty.
Anyám attól félt, hogy piszkos leszek.
Let's not wash our dirty linen in public.
"Ne teregessük ki a szennyesünket."