Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "diffusion" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „diffúzió“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Diffusion

[Diffúzió]
/dɪfjuʒən/

noun

1. (physics) the process in which there is movement of a substance from an area of high concentration of that substance to an area of lower concentration

  synonym:
 • diffusion

1. (fizika) az a folyamat, amelynek során egy anyag az adott anyag nagy koncentrációjú területéről egy alacsonyabb koncentrációjú területre mozog

  szinonimája:
 • diffúzió

2. The spread of social institutions (and myths and skills) from one society to another

  synonym:
 • diffusion

2. A társadalmi intézmények (és mítoszok és készségek) terjedése egyik társadalomból a másikba

  szinonimája:
 • diffúzió

3. The property of being diffused or dispersed

  synonym:
 • dissemination
 • ,
 • diffusion

3. A szórt vagy szétszórt tulajdonság

  szinonimája:
 • terjesztés
 • ,
 • diffúzió

4. The act of dispersing or diffusing something

 • "The dispersion of the troops"
 • "The diffusion of knowledge"
  synonym:
 • dispersion
 • ,
 • dispersal
 • ,
 • dissemination
 • ,
 • diffusion

4. Valami szétszórásának vagy szétszórásának aktusa

 • "„a csapatok szétszóródása“"
 • "„a tudás terjesztése“"
  szinonimája:
 • diszperzió
 • ,
 • szétszóródás
 • ,
 • terjesztés
 • ,
 • diffúzió