Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "difference" into Hungarian language

A "különbség" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Difference

[Különbség]
/dɪfərəns/

noun

1. The quality of being unlike or dissimilar

 • "There are many differences between jazz and rock"
  synonym:
 • difference

1. Az, hogy nem különbözik egymástól vagy nem különbözik egymástól

 • "Sok különbség van a jazz és a rock között"
szinonimája:
 • különbség

2. A variation that deviates from the standard or norm

 • "The deviation from the mean"
  synonym:
 • deviation
 • ,
 • divergence
 • ,
 • departure
 • ,
 • difference

2. Egy olyan variáció, amely eltér a szabványtól vagy a normától

 • "Az átlagtól való eltérés"
szinonimája:
 • eltérés,
 • divergencia,
 • indulás,
 • különbség

3. A disagreement or argument about something important

 • "He had a dispute with his wife"
 • "There were irreconcilable differences"
 • "The familiar conflict between republicans and democrats"
  synonym:
 • dispute
 • ,
 • difference
 • ,
 • difference of opinion
 • ,
 • conflict

3. Nézeteltérés vagy érv valami fontos iránt

 • "Vita volt a feleségével"
 • "Összeférhetetlen különbségek voltak"
 • "A republikánusok és a demokraták közötti ismerős konfliktus"
szinonimája:
 • vita,
 • különbség,
 • véleménykülönbség,
 • konfliktus

4. A significant change

 • "The difference in her is amazing"
 • "His support made a real difference"
  synonym:
 • difference

4. Jelentős változás

 • "A különbség benne csodálatos"
 • "Támogatása valódi változást hozott"
szinonimája:
 • különbség

5. The number that remains after subtraction

 • The number that when added to the subtrahend gives the minuend
  synonym:
 • remainder
 • ,
 • difference

5. A kivonás után megmaradó szám

 • Az a szám, amelyet az alsó részhez adva a minuend
szinonimája:
 • maradék,
 • különbség

Examples of using

The only difference between a bad cook and a poisoner is the intent.
Egy rossz szakács és egy méregkeverő között az egyetlen különbség a szándék.
It makes no difference to me whether he comes or not.
Nekem mindegy, hogy ő jön-e vagy sem.