Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Depth magyar nyelvre

EnglishHungarian

Depth

/dɛpθ/

noun

1. The extent downward or backward or inward

 • "The depth of the water"
 • "Depth of a shelf"
 • "Depth of a closet"
  synonym:
 • depth
 • ,
 • deepness

1. A mérték lefelé vagy hátra vagy befelé

 • "A víz mélysége"
 • "Polc mélysége"
 • "A szekrény mélysége"
szinonimája:
 • mélység,
 • mélység

2. Degree of psychological or intellectual profundity

  synonym:
 • depth

2. Pszichológiai vagy szellemi ostobaság

szinonimája:
 • mélység

3. (usually plural) the deepest and most remote part

 • "From the depths of darkest africa"
 • "Signals received from the depths of space"
  synonym:
 • depth

3. ( általában többes ) a legmélyebb és legtávolabbi rész

 • "A legsötétebb afrika mélyéből"
 • "A tér mélyéből kapott jelek"
szinonimája:
 • mélység

4. (usually plural) a low moral state

 • "He had sunk to the depths of addiction"
  synonym:
 • depth

4. ( általában többes ) alacsony erkölcsi állapot

 • "A függőség mélyére süllyedt"
szinonimája:
 • mélység

5. The intellectual ability to penetrate deeply into ideas

  synonym:
 • astuteness
 • ,
 • profundity
 • ,
 • profoundness
 • ,
 • depth
 • ,
 • deepness

5. Az intellektuális képesség, hogy mélyen behatoljon az ötletekbe

szinonimája:
 • asztuteness,
 • mélység,
 • mélység,
 • mélység,
 • mélység

6. The attribute or quality of being deep, strong, or intense

 • "The depth of his breathing"
 • "The depth of his sighs," "the depth of his emotion"
  synonym:
 • depth

6. A mély, erős vagy intenzív tulajdonság vagy minőség

 • "A légzés mélysége"
 • "Sóhajt mélysége", "érzelmeinek mélysége"
szinonimája:
 • mélység

Examples of using

This drama is missing something. All it is is a simple cautionary tale with no real depth.
Ebből a drámából hiányzik valami. Csak egy egyszerű tanulságos mese valódi mélység nélkül.