Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "depression" into Hungarian language

A "depresszió" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Depression

[depresszió]
/dɪprɛʃən/

noun

1. A mental state characterized by a pessimistic sense of inadequacy and a despondent lack of activity

  synonym:
 • depression

1. Egy mentális állapot, amelyet pesszimista elégtelenség és a tevékenység elhanyagolható hiánya jellemez

  szinonimája:
 • depresszió

2. A long-term economic state characterized by unemployment and low prices and low levels of trade and investment

  synonym:
 • depression
 • ,
 • slump
 • ,
 • economic crisis

2. Hosszú távú gazdasági állapot, amelyet munkanélküliség és alacsony árak, valamint alacsony kereskedelem és beruházások jellemeznek

  szinonimája:
 • depresszió
 • ,
 • lezuhan
 • ,
 • gazdasági válság

3. A sunken or depressed geological formation

  synonym:
 • natural depression
 • ,
 • depression

3. Elsüllyedt vagy depressziós geológiai képződmény

  szinonimája:
 • természetes depresszió
 • ,
 • depresszió

4. Sad feelings of gloom and inadequacy

  synonym:
 • depression

4. Szomorú érzés a homályról és az elégtelenségről

  szinonimája:
 • depresszió

5. A period during the 1930s when there was a worldwide economic depression and mass unemployment

  synonym:
 • Depression
 • ,
 • Great Depression

5. Az 1930-as években, amikor világszerte gazdasági depresszió és tömeges munkanélküliség volt

  szinonimája:
 • depresszió
 • ,
 • Nagy depresszió

6. An air mass of lower pressure

 • Often brings precipitation
 • "A low moved in over night bringing sleet and snow"
  synonym:
 • low
 • ,
 • depression

6. Alacsonyabb nyomású légtömeg

 • Gyakran csapadékot hoz
 • "Egy alacsony mozgás az éjszaka folyamán, ami hóesést és havat hoz"
  szinonimája:
 • alacsony
 • ,
 • depresszió

7. A state of depression and anhedonia so severe as to require clinical intervention

  synonym:
 • depressive disorder
 • ,
 • clinical depression
 • ,
 • depression

7. Olyan súlyos depresszió és anhedonia állapot, hogy klinikai beavatkozást igényel

  szinonimája:
 • depressziós rendellenesség
 • ,
 • klinikai depresszió
 • ,
 • depresszió

8. A concavity in a surface produced by pressing

 • "He left the impression of his fingers in the soft mud"
  synonym:
 • depression
 • ,
 • impression
 • ,
 • imprint

8. A préseléssel előállított felület homorúsága

 • "Ujjainak benyomását hagyta a puha sárban"
  szinonimája:
 • depresszió
 • ,
 • benyomás
 • ,
 • lenyomat

9. Angular distance below the horizon (especially of a celestial object)

  synonym:
 • depression

9. Szögtávolság a horizont alatt ( különösen egy égi tárgynál )

  szinonimája:
 • depresszió

10. Pushing down

 • "Depression of the space bar on the typewriter"
  synonym:
 • depression

10. Le

 • "A szóköz depressziója az írógépen"
  szinonimája:
 • depresszió