Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "depart" into Hungarian language

A "indulás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Depart

[Indulás]
/dɪpɑrt/

verb

1. Move away from a place into another direction

 • "Go away before i start to cry"
 • "The train departs at noon"
  synonym:
 • go
 • ,
 • go away
 • ,
 • depart

1. Mozogjon egy helyről egy másik irányba

 • "Menj el, mielőtt sírni kezdnék"
 • "A vonat délben indul"
  szinonimája:
 • megy
 • ,
 • menj el
 • ,
 • indul

2. Be at variance with

 • Be out of line with
  synonym:
 • deviate
 • ,
 • vary
 • ,
 • diverge
 • ,
 • depart

2. Szórás

 • Nem lehet összhangban
  szinonimája:
 • eltér
 • ,
 • változhat
 • ,
 • diverge
 • ,
 • indul

3. Leave

 • "The family took off for florida"
  synonym:
 • depart
 • ,
 • part
 • ,
 • start
 • ,
 • start out
 • ,
 • set forth
 • ,
 • set off
 • ,
 • set out
 • ,
 • take off

3. Szabadság

 • "A család elindult floridába"
  szinonimája:
 • indul
 • ,
 • rész
 • ,
 • indítás
 • ,
 • kiindulás
 • ,
 • fel
 • ,
 • elindult
 • ,
 • ki
 • ,
 • felszáll

4. Go away or leave

  synonym:
 • depart
 • ,
 • take leave
 • ,
 • quit

4. Menj el vagy távozz

  szinonimája:
 • indul
 • ,
 • menj el
 • ,
 • kilép

5. Remove oneself from an association with or participation in

 • "She wants to leave"
 • "The teenager left home"
 • "She left her position with the red cross"
 • "He left the senate after two terms"
 • "After 20 years with the same company, she pulled up stakes"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • depart
 • ,
 • pull up stakes

5. Távolítsa el magát a társulással vagy az abban való részvétellel

 • "El akar menni"
 • "A tinédzser elhagyta otthonát"
 • "A vöröskereszttel hagyta el pozícióját"
 • "Két ciklus után elhagyta a szenátust"
 • "20 év után ugyanazzal a társasággal húzta fel a tétjét"
  szinonimája:
 • szabadság
 • ,
 • indul
 • ,
 • húzza fel a tétket

6. Wander from a direct or straight course

  synonym:
 • sidetrack
 • ,
 • depart
 • ,
 • digress
 • ,
 • straggle

6. Vándoroljon közvetlen vagy egyenes pályáról

  szinonimája:
 • oldalvonalon
 • ,
 • indul
 • ,
 • Digress
 • ,
 • Straggle

Examples of using

The next train arriving at platform 2 will depart for Shibuya at 4:35pm.
A következő vonat a 2-es vágányra érkezik és továbbindul Shibuya-ra 4:35-kor.