Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Demonstrate magyar nyelvre

EnglishHungarian

Demonstrate

/dɛmənstret/

verb

1. Give an exhibition of to an interested audience

 • "She shows her dogs frequently"
 • "We will demo the new software in washington"
  synonym:
 • show
 • ,
 • demo
 • ,
 • exhibit
 • ,
 • present
 • ,
 • demonstrate

1. Kiállítást ad az érdeklődő közönség számára

 • "Gyakran mutatja meg kutyáit"
 • "Bemutatjuk az új szoftvert washingtonban"
szinonimája:
 • show,
 • bemutató,
 • kiállítás,
 • jelen,
 • bizonyítani

2. Establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment

 • "The experiment demonstrated the instability of the compound"
 • "The mathematician showed the validity of the conjecture"
  synonym:
 • prove
 • ,
 • demonstrate
 • ,
 • establish
 • ,
 • show
 • ,
 • shew

2. Megállapítja valami érvényességét, például egy példával, magyarázattal vagy kísérlettel

 • "A kísérlet kimutatta a vegyület instabilitását"
 • "A matematikus megmutatta a sejtés érvényességét"
szinonimája:
 • bizonyít,
 • bizonyítani,
 • létrehoz,
 • show,
 • shew

3. Provide evidence for

 • Stand as proof of
 • Show by one's behavior, attitude, or external attributes
 • "His high fever attested to his illness"
 • "The buildings in rome manifest a high level of architectural sophistication"
 • "This decision demonstrates his sense of fairness"
  synonym:
 • attest
 • ,
 • certify
 • ,
 • manifest
 • ,
 • demonstrate
 • ,
 • evidence

3. Bizonyítékot szolgáltat

 • Bizonyítékként szolgálni
 • Megmutatja viselkedését, hozzáállását vagy külső tulajdonságait
 • "Magas láz a betegségét tanúsította"
 • "A római épületek magas szintű építészeti kifinomultságot mutatnak"
 • "Ez a döntés bizonyítja igazságosságát"
szinonimája:
 • igazolvány,
 • tanúsítja,
 • nyilvánvaló,
 • bizonyítani,
 • bizonyíték

4. March in protest

 • Take part in a demonstration
 • "Thousands demonstrated against globalization during the meeting of the most powerful economic nations in seattle"
  synonym:
 • demonstrate
 • ,
 • march

4. Március tiltakozással

 • Részt vesz egy demonstráción
 • "Ezrek tüntettek a globalizáció ellen a seattle-i legerősebb gazdasági nemzetek találkozóján"
szinonimája:
 • bizonyítani,
 • március