Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "decent" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „tisztességes“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Decent

[Tisztességes]
/disənt/

adjective

1. Socially or conventionally correct

 • Refined or virtuous
 • "From a decent family"
 • "A nice girl"
  synonym:
 • decent
 • ,
 • nice

1. Társadalmilag vagy hagyományosan helyes

 • Kifinomult vagy erényes
 • "„tisztességes családból“"
 • "„egy kedves lány“"
  szinonimája:
 • tisztességes
 • ,
 • szép

2. According with custom or propriety

 • "Her becoming modesty"
 • "Comely behavior"
 • "It is not comme il faut for a gentleman to be constantly asking for money"
 • "A decent burial"
 • "Seemly behavior"
  synonym:
 • becoming
 • ,
 • comely
 • ,
 • comme il faut
 • ,
 • decent
 • ,
 • decorous
 • ,
 • seemly

2. Szokás vagy illendőség szerint

 • "„szerénységgé válik“"
 • "„kedves viselkedés“"
 • "„nem comme il faut, ha egy úriember állandóan pénzt kér“"
 • "„tisztességes temetés“"
 • "„szeméremszerű viselkedés“"
  szinonimája:
 • egyre
 • ,
 • kedves
 • ,
 • comme il faut
 • ,
 • tisztességes
 • ,
 • illedelmes
 • ,
 • látszólagos

3. Conforming to conventions of sexual behavior

 • "Speech in this circle, if not always decent, never became lewd"- george santayana
  synonym:
 • decent

3. A szexuális viselkedés konvencióinak való megfelelés

 • "„a beszéd ebben a körben, ha nem is mindig tisztességes, de soha nem lett aljas“ - george santayana
  szinonimája:
 • tisztességes

4. Sufficient for the purpose

 • "An adequate income"
 • "The food was adequate"
 • "A decent wage"
 • "Enough food"
 • "Food enough"
  synonym:
 • adequate
 • ,
 • decent
 • ,
 • enough

4. Elegendő a célhoz

 • "„megfelelő jövedelem“"
 • "„az étel megfelelő volt“"
 • "„tisztességes bér“"
 • "„elég étel“"
 • "„elég étel“"
  szinonimája:
 • megfelelő
 • ,
 • tisztességes
 • ,
 • elég

5. Decently clothed

 • "Are you decent?"
  synonym:
 • decent

5. Tisztességesen felöltözve

 • "- rendes vagy?"
  szinonimája:
 • tisztességes

6. Observing conventional sexual mores in speech or behavior or dress

 • "A modest neckline in her dress"
 • "Though one of her shoulder straps had slipped down, she was perfectly decent by current standards"
  synonym:
 • decent

6. A hagyományos szexuális szokások megfigyelése beszédben, viselkedésben vagy öltözködésben

 • "„szerény nyakkivágás a ruhájában“"
 • "„bár az egyik vállpántja lecsúszott, a jelenlegi mércével mérve teljesen tisztességes volt“"
  szinonimája:
 • tisztességes

adverb

1. In the right manner

 • "Please do your job properly!"
 • "Can't you carry me decent?"
  synonym:
 • properly
 • ,
 • decently
 • ,
 • decent
 • ,
 • in good order
 • ,
 • right
 • ,
 • the right way

1. A megfelelő módon

 • "„kérem, végezze rendesen a munkáját!“!"
 • "- nem tudnál tisztességesen cipelni?"
  szinonimája:
 • megfelelően
 • ,
 • illedelmesen
 • ,
 • tisztességes
 • ,
 • jó rendben
 • ,
 • jobbos
 • ,
 • a helyes út