Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dark" into Hungarian language

A "sötét" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Dark

[Sötét]
/dɑrk/

noun

1. Absence of light or illumination

  synonym:
 • dark
 • ,
 • darkness

1. Fény vagy megvilágítás hiánya

  szinonimája:
 • sötét
 • ,
 • sötétség

2. Absence of moral or spiritual values

 • "The powers of darkness"
  synonym:
 • iniquity
 • ,
 • wickedness
 • ,
 • darkness
 • ,
 • dark

2. Erkölcsi vagy szellemi értékek hiánya

 • "A sötétség hatalma"
  szinonimája:
 • hamisság
 • ,
 • gonoszság
 • ,
 • sötétség
 • ,
 • sötét

3. An unilluminated area

 • "He moved off into the darkness"
  synonym:
 • darkness
 • ,
 • dark
 • ,
 • shadow

3. Megvilágítatlan terület

 • "Elmozdult a sötétségbe"
  szinonimája:
 • sötétség
 • ,
 • sötét
 • ,
 • árnyék

4. The time after sunset and before sunrise while it is dark outside

  synonym:
 • night
 • ,
 • nighttime
 • ,
 • dark

4. A naplemente utáni idő és a napkelte előtti idő, miközben kívül sötét

  szinonimája:
 • éjszaka
 • ,
 • sötét

5. An unenlightened state

 • "He was in the dark concerning their intentions"
 • "His lectures dispelled the darkness"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • darkness

5. Megvilágosodott állapot

 • "Sötétben volt a szándékukkal kapcsolatban"
 • "Előadása eloszlatta a sötétséget"
  szinonimája:
 • sötét
 • ,
 • sötétség

adjective

1. Devoid of or deficient in light or brightness

 • Shadowed or black
 • "Sitting in a dark corner"
 • "A dark day"
 • "Dark shadows"
 • "Dark as the inside of a black cat"
  synonym:
 • dark

1. Nincs fény vagy fényerő

 • Árnyékolt vagy fekete
 • "Sötét sarokban ül"
 • "Sötét nap"
 • "Sötét árnyékok"
 • "Sötét, mint egy fekete macska belseje"
  szinonimája:
 • sötét

2. (used of color) having a dark hue

 • "Dark green"
 • "Dark glasses"
 • "Dark colors like wine red or navy blue"
  synonym:
 • dark

2. ( sötét árnyalatú szín )

 • "Sötétzöld"
 • "Sötét szemüveg"
 • "Sötét színek, például borvörös vagy sötétkék"
  szinonimája:
 • sötét

3. Brunet (used of hair or skin or eyes)

 • "Dark eyes"
  synonym:
 • dark

3. Barna ( haj, bőr vagy szem felhasználásával )

 • "Sötét szemek"
  szinonimája:
 • sötét

4. Stemming from evil characteristics or forces

 • Wicked or dishonorable
 • "Black deeds"
 • "A black lie"
 • "His black heart has concocted yet another black deed"
 • "Darth vader of the dark side"
 • "A dark purpose"
 • "Dark undercurrents of ethnic hostility"
 • "The scheme of some sinister intelligence bent on punishing him"-thomas hardy
  synonym:
 • black
 • ,
 • dark
 • ,
 • sinister

4. Gonosz tulajdonságokból vagy erőkből származik

 • Gonosz vagy tisztességtelen
 • "Fekete cselekedetek"
 • "Egy fekete hazugság"
 • "Fekete szíve újabb fekete tettet hozott össze"
 • "Darth vader a sötét oldalról"
 • "Sötét cél"
 • "Az etnikai ellenségeskedés sötét túláramai"
 • "Valami baljós intelligencia sémája, amely megbünteti őt" - thomas hardy
  szinonimája:
 • fekete
 • ,
 • sötét
 • ,
 • baljós

5. Secret

 • "Keep it dark"
  synonym:
 • dark

5. Titkos

 • "Tartsd sötétben"
  szinonimája:
 • sötét

6. Showing a brooding ill humor

 • "A dark scowl"
 • "The proverbially dour new england puritan"
 • "A glum, hopeless shrug"
 • "He sat in moody silence"
 • "A morose and unsociable manner"
 • "A saturnine, almost misanthropic young genius"- bruce bliven
 • "A sour temper"
 • "A sullen crowd"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • dour
 • ,
 • glowering
 • ,
 • glum
 • ,
 • moody
 • ,
 • morose
 • ,
 • saturnine
 • ,
 • sour
 • ,
 • sullen

6. Egy ápoló rossz humor bemutatása

 • "Sötét kagyló"
 • "A közmondás szerint az új-anglia puritánja"
 • "Mocskos, reménytelen vállat vont"
 • "Szép csendben ült"
 • "Morózus és szocialista módon"
 • "Egy szaturnusz, szinte mizantropikus fiatal zseni" - bruce bliven
 • "Savanyú temperamentum"
 • "Bolond tömeg"
  szinonimája:
 • sötét
 • ,
 • dour
 • ,
 • ragyogás
 • ,
 • Glum
 • ,
 • moody
 • ,
 • morose
 • ,
 • saturnine
 • ,
 • savanyú
 • ,
 • Sullen

7. Lacking enlightenment or knowledge or culture

 • "This benighted country"
 • "Benighted ages of barbarism and superstition"
 • "The dark ages"
 • "A dark age in the history of education"
  synonym:
 • benighted
 • ,
 • dark

7. Hiányzik a megvilágosodás, a tudás vagy a kultúra

 • "Ez a kiemelt ország"
 • "A barbárság és babona kiemelkedő korszakai"
 • "A sötét korok"
 • "Sötét kor az oktatás történetében"
  szinonimája:
 • benighted
 • ,
 • sötét

8. Marked by difficulty of style or expression

 • "Much that was dark is now quite clear to me"
 • "Those who do not appreciate kafka's work say his style is obscure"
  synonym:
 • dark
 • ,
 • obscure

8. Stílus vagy kifejezés nehézsége jellemzi

 • "Sok sötét volt számomra teljesen világos"
 • "Azok, akik nem értékelik kafka munkáját, azt mondják, hogy stílusa homályos"
  szinonimája:
 • sötét
 • ,
 • homályos

9. Causing dejection

 • "A blue day"
 • "The dark days of the war"
 • "A week of rainy depressing weather"
 • "A disconsolate winter landscape"
 • "The first dismal dispiriting days of november"
 • "A dark gloomy day"
 • "Grim rainy weather"
  synonym:
 • blue
 • ,
 • dark
 • ,
 • dingy
 • ,
 • disconsolate
 • ,
 • dismal
 • ,
 • gloomy
 • ,
 • grim
 • ,
 • sorry
 • ,
 • drab
 • ,
 • drear
 • ,
 • dreary

9. Dejekciót okoz

 • "Kék nap"
 • "A háború sötét napjai"
 • "Egy hét esős, depressziós időjárás"
 • "Egy kellemetlen téli táj"
 • "November első rosszindulatú lelkesítő napjai"
 • "Sötét komor nap"
 • "Ragyogó esős időjárás"
  szinonimája:
 • kék
 • ,
 • sötét
 • ,
 • koszos
 • ,
 • elferdít
 • ,
 • rosszindulatú
 • ,
 • komor
 • ,
 • sajnálom
 • ,
 • drapp
 • ,
 • drear
 • ,
 • unalmas

10. Having skin rich in melanin pigments

 • "National association for the advancement of colored people"
 • "Dark-skinned peoples"
  synonym:
 • colored
 • ,
 • coloured
 • ,
 • dark
 • ,
 • dark-skinned
 • ,
 • non-white

10. Melanin pigmentekben gazdag bőrrel

 • "Színes emberek fejlesztésének országos szövetsége"
 • "Sötét bőrű népek"
  szinonimája:
 • színes
 • ,
 • sötét
 • ,
 • sötét bőrű
 • ,
 • nem fehér

11. Not giving performances

 • Closed
 • "The theater is dark on mondays"
  synonym:
 • dark

11. Nem ad előadásokat

 • Zárt
 • "A színház hétfőn sötét"
  szinonimája:
 • sötét

Examples of using

I wouldn't like to meet him in a dark place.
Nem szívesen találkoznék vele egy sötét helyen.
Do cats see in the dark?
A macskák látnak a sötétben?
Cats can see even in dark places.
A macskák sötét helyeken is látnak.