Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "dare" into Hungarian language

A "mere" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Dare

[Merész]
/dɛr/

noun

1. A challenge to do something dangerous or foolhardy

 • "He could never refuse a dare"
  synonym:
 • dare
 • ,
 • daring

1. Kihívás valami veszélyes vagy bolond cselekedet megtételére

 • "Soha nem utasíthatta el a merét"
  szinonimája:
 • mer mer mer
 • ,
 • merész

verb

1. Take upon oneself

 • Act presumptuously, without permission
 • "How dare you call my lawyer?"
  synonym:
 • make bold
 • ,
 • dare
 • ,
 • presume

1. Vállald magad

 • Feltételezhetően, engedély nélkül jár el
 • "- hogy merészelsz hívni az ügyvédem?"
  szinonimája:
 • merész
 • ,
 • mer mer mer
 • ,
 • feltételezi

2. To be courageous enough to try or do something

 • "I don't dare call him", "she dares to dress differently from the others"
  synonym:
 • dare

2. Elég bátor ahhoz, hogy megpróbáljon vagy tegyen valamit

 • "Nem mertem őt hívni", "merész másképp öltözni, mint a többiek"
  szinonimája:
 • mer mer mer

3. Challenge

 • "I dare you!"
  synonym:
 • defy
 • ,
 • dare

3. Kihívás

 • "Merem!"
  szinonimája:
 • dacol
 • ,
 • mer mer mer

Examples of using

There is no such thing, at this stage of the world’s history in the United States, as an independent press. You know it and I know it. There is not one of you who dare write your honest opinions, and if you did, you know beforehand that it would never appear in print. I am paid weekly for keeping my honest opinions out of the paper I am connected with. Others of you are paid similar salaries for similar things, and any of you who would be foolish as to write honest opinions would be out on the streets looki
A világtörténelem mai állapotában az Egyesült Államokban nem létezik olyasmi, mint a független sajtó. Te tudod, és én is tudom. Egyetlen ember sincs közöttetek, aki meg meri írni a tisztességes véleményét, és ha megtennéd, már előre tudod, hogy az sohasem jelenne meg nyomtatásban. Engem minden héten azért fizetnek, hogy tartsam a véleményemet azon az újságon kívül, amellyel kapcsolatban vagyok. Közületek másokat hasonló keresettel, hasonló dolgokért fizetnek, és ha bármelyikőtök, aki elég őrült ahhoz, hogy
How dare he open my letters!
Hogy merészeli kinyitni a leveleimet!
I dare say she is still in Japan.
Merem állítani, hogy még mindig Japánban van.