Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cycle" into Hungarian language

A "ciklus" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Cycle

[ciklus]
/saɪkəl/

noun

1. An interval during which a recurring sequence of events occurs

 • "The never-ending cycle of the seasons"
  synonym:
 • cycle
 • ,
 • rhythm
 • ,
 • round

1. Egy olyan intervallum, amely során ismétlődő események sorozata fordul elő

 • "Az évszakok végtelen ciklusa"
  szinonimája:
 • ciklus
 • ,
 • ritmus
 • ,
 • kerek

2. A series of poems or songs on the same theme

 • "Schubert's song cycles"
  synonym:
 • cycle

2. Versek vagy dalok sorozata ugyanazon témáról

 • "Schubert dalciklusai"
  szinonimája:
 • ciklus

3. A periodically repeated sequence of events

 • "A cycle of reprisal and retaliation"
  synonym:
 • cycle

3. Időszakonként ismételt események sorozata

 • "Megtorlás és megtorlás ciklusa"
  szinonimája:
 • ciklus

4. The unit of frequency

 • One hertz has a periodic interval of one second
  synonym:
 • hertz
 • ,
 • Hz
 • ,
 • cycle per second
 • ,
 • cycles/second
 • ,
 • cps
 • ,
 • cycle

4. A frekvenciaegység

 • Az egyik hz periodikus intervalluma egy másodperc
  szinonimája:
 • Hertz
 • ,
 • Hz
 • ,
 • ciklus másodpercenként
 • ,
 • ciklusok / másodperc
 • ,
 • cps
 • ,
 • ciklus

5. A single complete execution of a periodically repeated phenomenon

 • "A year constitutes a cycle of the seasons"
  synonym:
 • cycle
 • ,
 • oscillation

5. Egy időszakosan ismétlődő jelenség egyetlen teljes végrehajtása

 • "Egy év az évszakok ciklusa"
  szinonimája:
 • ciklus
 • ,
 • oszcilláció

6. A wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals

  synonym:
 • bicycle
 • ,
 • bike
 • ,
 • wheel
 • ,
 • cycle

6. Kerekes jármű, amelynek két kereke van, és amelyet lábpedálok mozgatnak

  szinonimája:
 • kerékpár
 • ,
 • kerék
 • ,
 • ciklus

verb

1. Cause to go through a recurring sequence

 • "Cycle the laundry in this washing program"
  synonym:
 • cycle

1. Oka egy ismétlődő sorozaton keresztülmenni

 • "Kerékpározni a mosodát ebben a mosási programban"
  szinonimája:
 • ciklus

2. Pass through a cycle

 • "This machine automatically cycles"
  synonym:
 • cycle

2. Halad át egy cikluson

 • "Ez a gép automatikusan ciklus"
  szinonimája:
 • ciklus

3. Ride a motorcycle

  synonym:
 • motorbike
 • ,
 • motorcycle
 • ,
 • cycle

3. Motorozni

  szinonimája:
 • motorkerékpár
 • ,
 • ciklus

4. Ride a bicycle

  synonym:
 • bicycle
 • ,
 • cycle
 • ,
 • bike
 • ,
 • pedal
 • ,
 • wheel

4. Kerékpározni

  szinonimája:
 • kerékpár
 • ,
 • ciklus
 • ,
 • pedál
 • ,
 • kerék

5. Recur in repeating sequences

  synonym:
 • cycle

5. Ismétlődő szekvenciák

  szinonimája:
 • ciklus

Examples of using

My menstrual cycle is irregular.
A menstruációs ciklusom szabálytalan.