Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Cutting magyar nyelvre

EnglishHungarian

Cutting

/kətɪŋ/

noun

1. The activity of selecting the scenes to be shown and putting them together to create a film

  synonym:
 • film editing
 • ,
 • cutting

1. A megjelenítendő jelenetek kiválasztásának és a film készítéséhez való összeillesztésének tevékenysége

szinonimája:
 • filmszerkesztés,
 • vágás

2. A part (sometimes a root or leaf or bud) removed from a plant to propagate a new plant through rooting or grafting

  synonym:
 • cutting
 • ,
 • slip

2. Egy ( rész, néha gyökér, levél vagy rügy ) eltávolítva egy növényből, hogy új növényt szaporítson gyökérzet vagy oltás útján

szinonimája:
 • vágás,
 • csúszás

3. The act of cutting something into parts

 • "His cuts were skillful"
 • "His cutting of the cake made a terrible mess"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • cutting

3. Valami részekre vágása

 • "Vágásai ügyesek voltak"
 • "A sütemény vágása szörnyű rendetlenséget okozott"
szinonimája:
 • vágott,
 • vágás

4. A piece cut off from the main part of something

  synonym:
 • cutting

4. Egy darab, levágva valami fő részétől

szinonimája:
 • vágás

5. An excerpt cut from a newspaper or magazine

 • "He searched through piles of letters and clippings"
  synonym:
 • clipping
 • ,
 • newspaper clipping
 • ,
 • press clipping
 • ,
 • cutting
 • ,
 • press cutting

5. Kivonat egy újságból vagy magazinból

 • "Levélhalomban és kivágásokban keresett"
szinonimája:
 • vágás,
 • újságkivágás,
 • nyomja meg a vágást,
 • vágás,
 • présvágás

6. Removing parts from hard material to create a desired pattern or shape

  synonym:
 • carving
 • ,
 • cutting

6. Alkatrészek eltávolítása a kemény anyagból a kívánt minta vagy alak létrehozása érdekében

szinonimája:
 • faragás,
 • vágás

7. The division of a deck of cards before dealing

 • "He insisted that we give him the last cut before every deal"
 • "The cutting of the cards soon became a ritual"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • cutting

7. Egy kártyacsomag felosztása üzletkötés előtt

 • "Ragaszkodott ahhoz, hogy minden üzlet előtt megadjuk neki az utolsó vágást"
 • "A kártyák vágása hamarosan rituálévá vált"
szinonimája:
 • vágott,
 • vágás

8. The act of penetrating or opening open with a sharp edge

 • "His cut in the lining revealed the hidden jewels"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • cutting

8. Az éles széllel történő áthatolás vagy nyitva tartás

 • "A bélésben lévő vágása feltárta a rejtett ékszereket"
szinonimája:
 • vágott,
 • vágás

9. The act of diluting something

 • "The cutting of whiskey with water"
 • "The thinning of paint with turpentine"
  synonym:
 • cutting
 • ,
 • thinning

9. Valami hígításának cselekedete

 • "A whisky vágása vízzel"
 • "A festék elvékonyodása terpentinnel"
szinonimája:
 • vágás,
 • elvékonyodás

10. The act of shortening something by chopping off the ends

 • "The barber gave him a good cut"
  synonym:
 • cut
 • ,
 • cutting
 • ,
 • cutting off

10. Valami lerövidítése a végek levágásával

 • "A fodrász jó vágást adott neki"
szinonimája:
 • vágott,
 • vágás,
 • levágni

adjective

1. (of speech) harsh or hurtful in tone or character

 • "Cutting remarks"
 • "Edged satire"
 • "A stinging comment"
  synonym:
 • cutting
 • ,
 • edged
 • ,
 • stinging

1. ( beszéd ) durva vagy fájdalmas hang vagy karakter

 • "Vágó megjegyzések"
 • "Éles szatíra"
 • "Csípő megjegyzés"
szinonimája:
 • vágás,
 • szélű,
 • csípés

2. Unpleasantly cold and damp

 • "Bleak winds of the north atlantic"
  synonym:
 • bleak
 • ,
 • cutting
 • ,
 • raw

2. Kellemetlenül hideg és nedves

 • "Az atlanti-óceán északi szélje"
szinonimája:
 • sötét,
 • vágás,
 • nyers

3. Painful as if caused by a sharp instrument

 • "A cutting wind"
 • "Keen winds"
 • "Knifelike cold"
 • "Piercing knifelike pains"
 • "Piercing cold"
 • "Piercing criticism"
 • "A stabbing pain"
 • "Lancinating pain"
  synonym:
 • cutting
 • ,
 • keen
 • ,
 • knifelike
 • ,
 • piercing
 • ,
 • stabbing
 • ,
 • lancinate
 • ,
 • lancinating

3. Fájdalmas, mintha éles eszköz okozná

 • "Vágó szél"
 • "Keen winds"
 • "Knifelike hideg"
 • "Piercing knifelike fájdalmak"
 • "Áthatolás hideg"
 • "Áttört kritika"
 • "Szúró fájdalom"
 • "Lencsés fájdalom"
szinonimája:
 • vágás,
 • lelkes,
 • knifelike,
 • piercing,
 • szúró,
 • lancinate,
 • lancining

Examples of using

The house isn't huge and it's on about two-thirds of an acre, and when we first bought it I spent several hours every week getting the lawnmower fixed and cutting the lawn, in that order.
A ház nem túl nagy, körülbelül kétharmad hektáros telken áll, és miután megvettük, minden héten jó pár órát kellett töltenem a fűnyíró javításával, majd a fű nyírásával.
We explored all possible ways of cutting expenditures.
Minden lehetségeset kipróbáltunk, hogy csökkentsük a kiadásainkat.