Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Crude magyar nyelvre

EnglishHungarian

Crude

/krud/

noun

1. A dark oil consisting mainly of hydrocarbons

  synonym:
 • petroleum
 • ,
 • crude oil
 • ,
 • crude
 • ,
 • rock oil
 • ,
 • fossil oil
 • ,
 • oil

1. Főleg szénhidrogénekből álló sötét olaj

szinonimája:
 • petroléter,
 • nyersolaj,
 • nyers,
 • kőolaj,
 • fosszilis olaj,
 • olaj

adjective

1. Not carefully or expertly made

 • "Managed to make a crude splint"
 • "A crude cabin of logs with bark still on them"
 • "Rough carpentry"
  synonym:
 • crude
 • ,
 • rough

1. Nem gondosan vagy szakszerűen készítve

 • "Sikerült nyers szilánkot készíteni"
 • "Nyers rönkkabin, kéreggel még mindig rajtuk"
 • "Durva ács"
szinonimája:
 • nyers,
 • durva

2. Conspicuously and tastelessly indecent

 • "Coarse language"
 • "A crude joke"
 • "Crude behavior"
 • "An earthy sense of humor"
 • "A revoltingly gross expletive"
 • "A vulgar gesture"
 • "Full of language so vulgar it should have been edited"
  synonym:
 • crude
 • ,
 • earthy
 • ,
 • gross
 • ,
 • vulgar

2. Szembetűnően és ízléstelenül ártatlan

 • "Durva nyelv"
 • "Nyers vicc"
 • "Nyers viselkedés"
 • "Földes humorérzék"
 • "Egy lázadóan durva kitérő"
 • "Egy vulgáris gesztus"
 • "Tele van olyan vulgáris nyelvvel, amelyet szerkeszteni kellett volna"
szinonimája:
 • nyers,
 • földes,
 • bruttó,
 • vulgáris

3. Not refined or processed

 • "Unrefined ore"
 • "Crude oil"
  synonym:
 • unrefined
 • ,
 • unprocessed
 • ,
 • crude

3. Nem finomítva vagy feldolgozva

 • "Finomítatlan érc"
 • "Nyersolaj"
szinonimája:
 • finomítatlan,
 • feldolgozatlan,
 • nyers

4. Belonging to an early stage of technical development

 • Characterized by simplicity and (often) crudeness
 • "The crude weapons and rude agricultural implements of early man"
 • "Primitive movies of the 1890s"
 • "Primitive living conditions in the appalachian mountains"
  synonym:
 • crude
 • ,
 • primitive
 • ,
 • rude

4. A műszaki fejlődés korai szakaszába tartozik

 • Az egyszerűség és a ( gyakran ) durvaság jellemzi
 • "A korai ember nyers fegyverei és durva mezőgazdasági eszközei"
 • "Az 1890-es évek primitív filmjei"
 • "Primitív életkörülmények az appalache-hegységben"
szinonimája:
 • nyers,
 • primitív,
 • durva

5. Devoid of any qualifications or disguise or adornment

 • "The blunt truth"
 • "The crude facts"
 • "Facing the stark reality of the deadline"
  synonym:
 • blunt
 • ,
 • crude(a)
 • ,
 • stark(a)

5. Nincs képesítés, álruhás vagy díszítés

 • "A tompa igazság"
 • "A durva tények"
 • "Szembenézve a határidő éles valóságával"
szinonimája:
 • tompa,
 • nyers ( a ),
 • stark ( a )

6. Not processed or subjected to analysis

 • "Raw data"
 • "The raw cost of production"
 • "Only the crude vital statistics"
  synonym:
 • crude
 • ,
 • raw

6. Nem dolgozták fel vagy nem vizsgálták elemzésnek

 • "Nyers adatok"
 • "A termelés nyers költsége"
 • "Csak a durva létfontosságú statisztikák"
szinonimája:
 • nyers,
 • nyers

Examples of using

The crude oil price is falling further.
Tovább esik a nyersolaj ára.