Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Creed magyar nyelvre

EnglishHungarian

Creed

/krid/

noun

1. Any system of principles or beliefs

  synonym:
 • creed
 • ,
 • credo

1. Az alapelvek vagy a hiedelmek bármilyen rendszere

szinonimája:
 • hitvallás,
 • hitelesítő

2. The written body of teachings of a religious group that are generally accepted by that group

  synonym:
 • religious doctrine
 • ,
 • church doctrine
 • ,
 • gospel
 • ,
 • creed

2. Egy vallási csoport tanításainak írásbeli szövege, amelyeket az adott csoport általánosan elfogad

szinonimája:
 • vallási doktrína,
 • egyházi tan,
 • evangélium,
 • hitvallás

Examples of using

And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.
És ma este, azon dolgokra gondolok amit az ő évszázadában Amerikában látott - a szívfájdalmat és a reményt; a küzdelmet és a haladást; az időket, amikor azt mondták nekünk hogy nem lehet, és az embereket, akik eltökélten mentek tovább azon Amerikai krédóval: De igen, lehetséges.