Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Country magyar nyelvre

EnglishHungarian

Country

/kəntri/

noun

1. A politically organized body of people under a single government

 • "The state has elected a new president"
 • "African nations"
 • "Students who had come to the nation's capitol"
 • "The country's largest manufacturer"
 • "An industrialized land"
  synonym:
 • state
 • ,
 • nation
 • ,
 • country
 • ,
 • land
 • ,
 • commonwealth
 • ,
 • res publica
 • ,
 • body politic

1. Egy politikailag szervezett embercsoport egyetlen kormány alatt

 • "Az állam új elnököt választott"
 • "Afrikai nemzetek"
 • "Diákok, akik a nemzet fővárosába jöttek"
 • "Az ország legnagyobb gyártója"
 • "Ipari földterület"
szinonimája:
 • állam,
 • nemzet,
 • ország,
 • föld,
 • Nemzetközösség,
 • res publica,
 • testpolitika

2. The territory occupied by a nation

 • "He returned to the land of his birth"
 • "He visited several european countries"
  synonym:
 • country
 • ,
 • state
 • ,
 • land

2. Egy nemzet által elfoglalt terület

 • "Visszatért születésének földjére"
 • "Több európai országban járt"
szinonimája:
 • ország,
 • állam,
 • föld

3. The people who live in a nation or country

 • "A statement that sums up the nation's mood"
 • "The news was announced to the nation"
 • "The whole country worshipped him"
  synonym:
 • nation
 • ,
 • land
 • ,
 • country

3. Az emberek, akik nemzetben vagy országban élnek

 • "Egy nyilatkozat, amely összefoglalja a nemzet hangulatát"
 • "A hírt bejelentették a nemzetnek"
 • "Az egész ország imádta őt"
szinonimája:
 • nemzet,
 • föld,
 • ország

4. An area outside of cities and towns

 • "His poetry celebrated the slower pace of life in the country"
  synonym:
 • country
 • ,
 • rural area

4. Városokon kívüli terület

 • "Költészete az ország lassabb ütemét ünnepelte"
szinonimája:
 • ország,
 • vidéki térség

5. A particular geographical region of indefinite boundary (usually serving some special purpose or distinguished by its people or culture or geography)

 • "It was a mountainous area"
 • "Bible country"
  synonym:
 • area
 • ,
 • country

5. Egy határozatlan határú földrajzi régió ( általában valamilyen különleges célt szolgál, vagy megkülönbözteti az embereket, a kultúrát vagy a földrajzot )

 • "Hegyvidéki terület volt"
 • "Biblia ország"
szinonimája:
 • terület,
 • ország

Examples of using

The whole world is one country, every person is your cousin.
Az egész világ egy ország, minden ember az unokatestvéred.
In my country, it's difficult to learn German.
Az én országomban nehéz németül tanulni.
Brazil is a big country with great people.
Brazília nagy ország nagyszerű néppel.