Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "count" into Hungarian language

A "szám" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Count

[Gróf]
/kaʊnt/

noun

1. The total number counted

 • "A blood count"
  synonym:
 • count

1. A számított teljes szám

 • "Vérszám"
szinonimája:
 • szám

2. The act of counting

 • Reciting numbers in ascending order
 • "The counting continued for several hours"
  synonym:
 • count
 • ,
 • counting
 • ,
 • numeration
 • ,
 • enumeration
 • ,
 • reckoning
 • ,
 • tally

2. A számlálás

 • Számok szavalása növekvő sorrendben
 • "A számolás több órán keresztül folytatódott"
szinonimája:
 • szám,
 • számolás,
 • számozás,
 • felsorolás,
 • számolás,
 • Tally

3. A nobleman (in various countries) having rank equal to a british earl

  synonym:
 • count

3. Nemes ( különféle országokban ), amelynek rangja megegyezik egy brit grófdal

szinonimája:
 • szám

verb

1. Determine the number or amount of

 • "Can you count the books on your shelf?"
 • "Count your change"
  synonym:
 • count
 • ,
 • number
 • ,
 • enumerate
 • ,
 • numerate

1. Meghatározza a

 • "Meg tudja számolni a könyveket a polcán?"
 • "Számolja meg a változást"
szinonimája:
 • szám,
 • szám,
 • felsorol,
 • numerate

2. Have weight

 • Have import, carry weight
 • "It does not matter much"
  synonym:
 • count
 • ,
 • matter
 • ,
 • weigh

2. Súlyod van

 • Importálj, hordtassúlyod legyen
 • "Nem számít nagyon"
szinonimája:
 • szám,
 • ügy,
 • súly

3. Show consideration for

 • Take into account
 • "You must consider her age"
 • "The judge considered the offender's youth and was lenient"
  synonym:
 • consider
 • ,
 • count
 • ,
 • weigh

3. Mutassa meg a

 • Figyelembe veszi
 • "Figyelembe kell vennie korát"
 • "A bíró az elkövető fiatalságát tekintette és enyhe volt"
szinonimája:
 • fontolgat,
 • szám,
 • súly

4. Name or recite the numbers in ascending order

 • "The toddler could count to 100"
  synonym:
 • count

4. Nevezze meg vagy szavalja a számokat növekvő sorrendben

 • "A kisgyermek 100-ra számíthat"
szinonimája:
 • szám

5. Put into a group

 • "The academy counts several nobel prize winners among its members"
  synonym:
 • count
 • ,
 • number

5. Csoportba rakva

 • "Az akadémia tagjai között számos nobel-díjas szerepel"
szinonimája:
 • szám,
 • szám

6. Include as if by counting

 • "I can count my colleagues in the opposition"
  synonym:
 • count

6. Számoljon úgy, mintha

 • "Megszámolhatom az ellenzéki kollégáimat"
szinonimája:
 • szám

7. Have a certain value or carry a certain weight

 • "Each answer counts as three points"
  synonym:
 • count

7. Van bizonyos értéke, vagy hordoz egy bizonyos súlyt

 • "Minden válasz három pontnak számít"
szinonimája:
 • szám

8. Have faith or confidence in

 • "You can count on me to help you any time"
 • "Look to your friends for support"
 • "You can bet on that!"
 • "Depend on your family in times of crisis"
  synonym:
 • count
 • ,
 • bet
 • ,
 • depend
 • ,
 • look
 • ,
 • calculate
 • ,
 • reckon

8. Bízz benne

 • "Számíthat rám, hogy bármikor segíthetek"
 • "Keresse meg barátait támogatásra"
 • "Tétkezhet erre!"
 • "A családjától függ válság idején"
szinonimája:
 • szám,
 • tét,
 • függ,
 • néz ki,
 • kiszámítja,
 • számolás

9. Take account of

 • "You have to reckon with our opponents"
 • "Count on the monsoon"
  synonym:
 • reckon
 • ,
 • count

9. Vegye figyelembe

 • "Számolnia kell az ellenfeleinkkel"
 • "Számolj a monszunra"
szinonimája:
 • számolás,
 • szám

Examples of using

People who count their chickens before they are hatched act very wisely because chickens run about so absurdly that it's impossible to count them accurately.
Igen bölcsen cselekszenek azok az emberek, akik még kikelés előtt megszámolják a csirkéiket, mert a csirkék olyan összevissza futkosnak, hogy lehetetlen megszámolni őket.
We have to count all of the ballots.
Meg kell számolnunk a szavazócédulákat.
When angry, count to four. When very angry, swear.
Ha mérges vagy, számolj négyig. Ha nagyon mérges vagy, káromkodj.