Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "console" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „konzol“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Console

[Konzol]
/kɑnsoʊl/

noun

1. A small table fixed to a wall or designed to stand against a wall

  synonym:
 • console table
 • ,
 • console

1. Falhoz rögzített vagy falhoz való állásra tervezett kis asztal

  szinonimája:
 • konzolasztal
 • ,
 • konzol

2. A scientific instrument consisting of displays and an input device that an operator can use to monitor and control a system (especially a computer system)

  synonym:
 • console

2. Kijelzőkből és beviteli eszközből álló tudományos műszer, amelyet a kezelő egy rendszer (különösen egy számítógépes rendszer) felügyeletére és vezérlésére használhat

  szinonimája:
 • konzol

3. An ornamental scroll-shaped bracket (especially one used to support a wall fixture)

 • "The bust of napoleon stood on a console"
  synonym:
 • console

3. Dísztekercs alakú konzol (különösen a fali rögzítőelem alátámasztására használt)

 • "„napóleon mellszobra konzolon állt“"
  szinonimája:
 • konzol

4. Housing for electronic instruments, as radio or television

  synonym:
 • cabinet
 • ,
 • console

4. Elektronikus műszerek, például rádió vagy televízió háza

  szinonimája:
 • szekrény
 • ,
 • konzol

verb

1. Give moral or emotional strength to

  synonym:
 • comfort
 • ,
 • soothe
 • ,
 • console
 • ,
 • solace

1. Adjon erkölcsi vagy érzelmi erőt

  szinonimája:
 • kényelmet
 • ,
 • megnyugtat
 • ,
 • konzol
 • ,
 • vigasztalás