Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "consist" into Hungarian language

A "konzisztens" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Consist

[Consist]
/kənsɪst/

verb

1. Originate (in)

 • "The problems dwell in the social injustices in this country"
  synonym:
 • dwell
 • ,
 • consist
 • ,
 • lie
 • ,
 • lie in

1. Származnak ( in )

 • "A problémák ebben az országban a társadalmi igazságtalanságokban rejlenek"
  szinonimája:
 • lakik
 • ,
 • áll
 • ,
 • hazugság
 • ,
 • hazudj

2. Have its essential character

 • Be comprised or contained in
 • Be embodied in
 • "The payment consists in food"
 • "What does love consist in?"
  synonym:
 • consist

2. Alapvető karakterével rendelkezik

 • Benne kell lennie vagy benne kell lennie
 • Be kell testesíteni
 • "A fizetés élelmiszerből áll"
 • "Miben áll a szerelem?"
  szinonimája:
 • áll

3. Be consistent in form, tenor, or character

 • Be congruous
 • "Desires are to be satisfied only so far as consists with an approved end"
  synonym:
 • consist

3. Legyen következetes formában, tenorban vagy karakterben

 • Legyen kondenzáló
 • "A vágyakat csak akkor szabad kielégíteni, ha jóváhagyott véggel rendelkeznek"
  szinonimája:
 • áll

4. Be composed of

 • "The land he conquered comprised several provinces"
 • "What does this dish consist of?"
  synonym:
 • consist
 • ,
 • comprise

4. Komponálni kell

 • "Az általa meghódított föld több tartományból állt"
 • "Mit tartalmaz ez az étel?"
  szinonimája:
 • áll
 • ,
 • tartalmaz

Examples of using

What should a healthy breakfast consist of?
Miből kell állnia az egészséges reggelinek?