Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Consciousness magyar nyelvre

EnglishHungarian

Consciousness

/kɑnʃəsnəs/

noun

1. An alert cognitive state in which you are aware of yourself and your situation

 • "He lost consciousness"
  synonym:
 • consciousness

1. Riasztó kognitív állapot, amelyben tisztában van önmagával és helyzetével

 • "Elvesztette az eszmét"
szinonimája:
 • tudat

2. Having knowledge of

 • "He had no awareness of his mistakes"
 • "His sudden consciousness of the problem he faced"
 • "Their intelligence and general knowingness was impressive"
  synonym:
 • awareness
 • ,
 • consciousness
 • ,
 • cognizance
 • ,
 • cognisance
 • ,
 • knowingness

2. Tudással rendelkezik

 • "Nem ismerte a hibáit"
 • "A probléma hirtelen tudatossága, amellyel szembesült"
 • "Intelligenciájuk és általános tudásuk lenyűgöző volt"
szinonimája:
 • tudatosság,
 • tudat,
 • megismerés,
 • megismerés,
 • tudás

Examples of using

Death is one of two things. Either it is annihilation, and the dead have no consciousness of anything; or, as we are told, it is really a change: a migration of the soul from this place to another.
A halál két dolog egyike. Vagy megsemmisülés, és a halott semminek sincs tudatában; vagy pedig, ahogy nekünk mondják, egy igazi változás: a lélek vándorlása erről a helyről egy másikra.
It was I who found her. She'd lost consciousness so I carried her to the infirmary.
Én voltam az, aki megtalálta a hölgyet. Eszméletlen volt, így hát kórházba szállítottam.