Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "conclude" into Hungarian language

A "befejezés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Conclude

[Következtetés]
/kənklud/

verb

1. Decide by reasoning

 • Draw or come to a conclusion
 • "We reasoned that it was cheaper to rent than to buy a house"
  synonym:
 • reason
 • ,
 • reason out
 • ,
 • conclude

1. Érvelés útján dönt

 • Rajzolj vagy következtetj
 • "Úgy gondoltuk, hogy olcsóbb bérelni, mint házat vásárolni"
  szinonimája:
 • ok
 • ,
 • ok ki
 • ,
 • következtetés

2. Bring to a close

 • "The committee concluded the meeting"
  synonym:
 • conclude

2. Zárj be

 • "A bizottság befejezte az ülést"
  szinonimája:
 • következtetés

3. Reach a conclusion after a discussion or deliberation

  synonym:
 • conclude
 • ,
 • resolve

3. Vita vagy megbeszélés után következtetést vonhat le

  szinonimája:
 • következtetés
 • ,
 • megoldja

4. Come to a close

 • "The concert closed with a nocturne by chopin"
  synonym:
 • conclude
 • ,
 • close

4. Jöjjön közel

 • "A koncert chopin nocturne-jával zárult le"
  szinonimája:
 • következtetés
 • ,
 • közel

5. Reach agreement on

 • "They concluded an economic agreement"
 • "We concluded a cease-fire"
  synonym:
 • conclude

5. Megállapodásra jutni

 • "Gazdasági megállapodást kötöttek"
 • "Tűzszünetet kötöttünk"
  szinonimája:
 • következtetés