Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "compulsion" into Hungarian language

A "kényszer" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Compulsion

[kényszer]
/kəmpəlʃən/

noun

1. An urge to do or say something that might be better left undone or unsaid

 • "He felt a compulsion to babble on about the accident"
  synonym:
 • compulsion
 • ,
 • irresistible impulse

1. Késztetés arra, hogy tegyen vagy mondjon valamit, amit jobban lehet visszavonni vagy ki nem mondani

 • "Kényszerként érezte, hogy a balesetről kavarogjon"
  szinonimája:
 • kényszer
 • ,
 • ellenállhatatlan impulzus

2. An irrational motive for performing trivial or repetitive actions, even against your will

 • "Her compulsion to wash her hands repeatedly"
  synonym:
 • compulsion
 • ,
 • obsession

2. Irracionális indíték triviális vagy ismétlődő műveletek végrehajtására, még akarata ellenére is

 • "Kényszer többször mosni a kezét"
  szinonimája:
 • kényszer
 • ,
 • megszállottság

3. Using force to cause something to occur

 • "Though pressed into rugby under compulsion i began to enjoy the game"
 • "They didn't have to use coercion"
  synonym:
 • compulsion
 • ,
 • coercion

3. Erő alkalmazásával, hogy valami megtörténjen

 • "Bár kényszer alatt rögbibe nyomtam, elkezdtem élvezni a játékot"
 • "Nem kellett kényszeríteni"
  szinonimája:
 • kényszer
 • ,
 • kényszerítés