Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "comprise" into Hungarian language

A "meglepetés" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Comprise

[Vet]
/kəmpraɪz/

verb

1. Be composed of

 • "The land he conquered comprised several provinces"
 • "What does this dish consist of?"
  synonym:
 • consist
 • ,
 • comprise

1. Komponálni kell

 • "Az általa meghódított föld több tartományból állt"
 • "Mit tartalmaz ez az étel?"
szinonimája:
 • áll,
 • tartalmaz

2. Include or contain

 • Have as a component
 • "A totally new idea is comprised in this paper"
 • "The record contains many old songs from the 1930's"
  synonym:
 • incorporate
 • ,
 • contain
 • ,
 • comprise

2. Tartalmaz vagy tartalmaz

 • Alkotóelemként kell lennie
 • "Egy teljesen új ötlet szerepel ebben a cikkben"
 • "A lemez számos régi dalt tartalmaz az 1930-as évekből"
szinonimája:
 • beépít,
 • tartalmaz,
 • tartalmaz

3. Form or compose

 • "This money is my only income"
 • "The stone wall was the backdrop for the performance"
 • "These constitute my entire belonging"
 • "The children made up the chorus"
 • "This sum represents my entire income for a year"
 • "These few men comprise his entire army"
  synonym:
 • constitute
 • ,
 • represent
 • ,
 • make up
 • ,
 • comprise
 • ,
 • be

3. Forma vagy összeállítás

 • "Ez a pénz az egyetlen jövedelem"
 • "A kőfal volt az előadás háttere"
 • "Ezek képezik az egész tartozást"
 • "A gyerekek alkották a kórusot"
 • "Ez az összeg egy év teljes jövedelmét képviseli"
 • "Ez a néhány ember az egész hadseregét alkotja"
szinonimája:
 • alkotnak,
 • képvisel,
 • pótolni,
 • tartalmaz,
 • lenni