Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "composition" into Hungarian language

A "összetétel" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Composition

[Összetétel]
/kɑmpəzɪʃən/

noun

1. The spatial property resulting from the arrangement of parts in relation to each other and to the whole

 • "Harmonious composition is essential in a serious work of art"
  synonym:
 • composition
 • ,
 • composing

1. Az alkatrészek egymáshoz és az egészhez viszonyított elrendezéséből származó térbeli tulajdonság

 • "A harmonikus kompozíció elengedhetetlen egy komoly műalkotáshoz"
  szinonimája:
 • összetétel
 • ,
 • komponálás

2. The way in which someone or something is composed

  synonym:
 • constitution
 • ,
 • composition
 • ,
 • physical composition
 • ,
 • makeup
 • ,
 • make-up

2. Az, ahogyan valaki vagy valami összeáll

  szinonimája:
 • alkotmány
 • ,
 • összetétel
 • ,
 • fizikai összetétel
 • ,
 • smink

3. A mixture of ingredients

  synonym:
 • composition

3. Összetevők keveréke

  szinonimája:
 • összetétel

4. A musical work that has been created

 • "The composition is written in four movements"
  synonym:
 • musical composition
 • ,
 • opus
 • ,
 • composition
 • ,
 • piece
 • ,
 • piece of music

4. Létrehozott zenei alkotás

 • "A kompozíció négy tételből áll"
  szinonimája:
 • zenei kompozíció
 • ,
 • opus
 • ,
 • összetétel
 • ,
 • darab
 • ,
 • darab zene

5. Musical creation

  synonym:
 • composing
 • ,
 • composition

5. Zenei alkotás

  szinonimája:
 • komponálás
 • ,
 • összetétel

6. The act of creating written works

 • "Writing was a form of therapy for him"
 • "It was a matter of disputed authorship"
  synonym:
 • writing
 • ,
 • authorship
 • ,
 • composition
 • ,
 • penning

6. Írásbeli művek létrehozásának cselekedete

 • "Az írás a terápia egyik formája volt számára"
 • "Vitatott szerzői kérdés volt"
  szinonimája:
 • írás
 • ,
 • szerzőség
 • ,
 • összetétel
 • ,
 • penning

7. Art and technique of printing with movable type

  synonym:
 • typography
 • ,
 • composition

7. Mozgatható típusú nyomtatás művészete és technikája

  szinonimája:
 • tipográfia
 • ,
 • összetétel

8. An essay (especially one written as an assignment)

 • "He got an a on his composition"
  synonym:
 • composition
 • ,
 • paper
 • ,
 • report
 • ,
 • theme

8. ( esszé, különösen egy feladatként írt )

 • "A-t kapott a kompozíciójáról"
  szinonimája:
 • összetétel
 • ,
 • papír
 • ,
 • jelentés
 • ,
 • téma

9. Something that is created by arranging several things to form a unified whole

 • "He envied the composition of their faculty"
  synonym:
 • composition

9. Olyasmi, amelyet több dolog elrendezésével hoznak létre, hogy egységes egészet képezzenek

 • "Irigyelte karjuk összetételét"
  szinonimája:
 • összetétel

Examples of using

Heating water does not change its chemical composition.
A viz forralása nem változtatja meg az összetételét.