Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cold" into Hungarian language

A "hideg" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Cold

[Hideg]
/koʊld/

noun

1. A mild viral infection involving the nose and respiratory passages (but not the lungs)

 • "Will they never find a cure for the common cold?"
  synonym:
 • cold
 • ,
 • common cold

1. Enyhe vírusfertőzés, amely magában foglalja az orr és a légzőszervi átjárókat (, de a tüdőt nem )

 • "Soha nem fognak gyógyítani a megfázást?"
  szinonimája:
 • hideg
 • ,
 • közönséges hideg

2. The absence of heat

 • "The coldness made our breath visible"
 • "Come in out of the cold"
 • "Cold is a vasoconstrictor"
  synonym:
 • coldness
 • ,
 • cold
 • ,
 • low temperature
 • ,
 • frigidity
 • ,
 • frigidness

2. Hő hiánya

 • "A hidegség láthatóvá tette a lélegzetünket"
 • "Gyere be a hidegből"
 • "A hideg vazokonstriktor"
  szinonimája:
 • hidegség
 • ,
 • hideg
 • ,
 • alacsony hőmérséklet
 • ,
 • frigiditás

3. The sensation produced by low temperatures

 • "He shivered from the cold"
 • "The cold helped clear his head"
  synonym:
 • cold
 • ,
 • coldness

3. Az alacsony hőmérsékletek által keltett érzés

 • "Megrázta a hideget"
 • "A hideg segített megtisztítani a fejét"
  szinonimája:
 • hideg
 • ,
 • hidegség

adjective

1. Having a low or inadequate temperature or feeling a sensation of coldness or having been made cold by e.g. ice or refrigeration

 • "A cold climate"
 • "A cold room"
 • "Dinner has gotten cold"
 • "Cold fingers"
 • "If you are cold, turn up the heat"
 • "A cold beer"
  synonym:
 • cold

1. Alacsony vagy nem megfelelő hőmérsékleten, hidegérzetben vagy pl. jég vagy hűtés

 • "Hideg éghajlat"
 • "Hideg szoba"
 • "A vacsora megfagyott"
 • "Hideg ujjak"
 • "Ha hideg van, kapcsolja be a hőt"
 • "Hideg sör"
  szinonimája:
 • hideg

2. Extended meanings

 • Especially of psychological coldness
 • Without human warmth or emotion
 • "A cold unfriendly nod"
 • "A cold and unaffectionate person"
 • "A cold impersonal manner"
 • "Cold logic"
 • "The concert left me cold"
  synonym:
 • cold

2. Kiterjesztett jelentések

 • Különösen a pszichológiai hidegség
 • Emberi meleg vagy érzelem nélkül
 • "Hideg, barátságtalan bólintás"
 • "Hideg és kellemetlen ember"
 • "Hideg személytelen módon"
 • "Hideg logika"
 • "A koncert hidegen hagyott"
  szinonimája:
 • hideg

3. Having lost freshness through passage of time

 • "A cold trail"
 • "Dogs attempting to catch a cold scent"
  synonym:
 • cold

3. Elvesztette frissességét az idő múlásával

 • "Hideg nyom"
 • "Kutyák, akik megpróbálják elkapni a hideg illatot"
  szinonimája:
 • hideg

4. (color) giving no sensation of warmth

 • "A cold bluish grey"
  synonym:
 • cold

4. ( szín ) nem ad meleget

 • "Hideg kékes szürke"
  szinonimája:
 • hideg

5. Marked by errorless familiarity

 • "Had her lines cold before rehearsals started"
  synonym:
 • cold

5. Hibátlan ismerete

 • "Hideg volt a vonala, mielőtt a próbák megkezdődtek"
  szinonimája:
 • hideg

6. Lacking originality or spontaneity

 • No longer new
 • "Moth-eaten theories about race"
 • "Stale news"
  synonym:
 • cold
 • ,
 • stale
 • ,
 • dusty
 • ,
 • moth-eaten

6. Hiányzik az eredetiség vagy a spontaneitás

 • Már nem új
 • "Lepkével evett elméletek a fajról"
 • "Elavult hírek"
  szinonimája:
 • hideg
 • ,
 • elakad
 • ,
 • poros
 • ,
 • lepke evett

7. So intense as to be almost uncontrollable

 • "Cold fury gripped him"
  synonym:
 • cold

7. Olyan intenzív, hogy szinte ellenőrizhetetlen

 • "Hideg düh megragadta őt"
  szinonimája:
 • hideg

8. Sexually unresponsive

 • "Was cold to his advances"
 • "A frigid woman"
  synonym:
 • cold
 • ,
 • frigid

8. Szexuálisan nem reagáló

 • "Hideg volt az előrelépésein"
 • "Egy hideg nő"
  szinonimája:
 • hideg
 • ,
 • frigid

9. Without compunction or human feeling

 • "In cold blood"
 • "Cold-blooded killing"
 • "Insensate destruction"
  synonym:
 • cold
 • ,
 • cold-blooded
 • ,
 • inhuman
 • ,
 • insensate

9. Kompunkció vagy emberi érzés nélkül

 • "Hideg vérben"
 • "Hidegvérű gyilkosság"
 • "Érzéketlen pusztítás"
  szinonimája:
 • hideg
 • ,
 • hidegvérű
 • ,
 • embertelen
 • ,
 • érzéketlen

10. Feeling or showing no enthusiasm

 • "A cold audience"
 • "A cold response to the new play"
  synonym:
 • cold

10. Érzés vagy lelkesedés

 • "Hideg közönség"
 • "Hideg válasz az új játékra"
  szinonimája:
 • hideg

11. Unconscious from a blow or shock or intoxication

 • "The boxer was out cold"
 • "Pass out cold"
  synonym:
 • cold

11. Eszméletlen ütés, sokk vagy intoxikáció miatt

 • "A bokszoló hidegen volt"
 • "Hidegen ki"
  szinonimája:
 • hideg

12. Of a seeker

 • Far from the object sought
  synonym:
 • cold

12. Egy kereső

 • Messze a keresett tárgytól
  szinonimája:
 • hideg

13. Lacking the warmth of life

 • "Cold in his grave"
  synonym:
 • cold

13. Hiányzik az élet melege

 • "Hideg a sírjában"
  szinonimája:
 • hideg

Examples of using

It seems I have a slight cold.
Úgy tűnik kissé megfáztam.
Tom heard that Mary had caught a cold.
Tom hallotta, hogy Mary meghűlt.
Tom heard that Mary had caught a cold.
Tom hallotta, hogy Mary megfázott.