Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "climb" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „mászni“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Climb

[Másszon]
/klaɪm/

noun

1. An upward slope or grade (as in a road)

 • "The car couldn't make it up the rise"
  synonym:
 • ascent
 • ,
 • acclivity
 • ,
 • rise
 • ,
 • raise
 • ,
 • climb
 • ,
 • upgrade

1. Felfelé lejtő vagy lejtő (mint egy úton)

 • "„az autó nem tudta pótolni az emelkedést“"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • akklivitás
 • ,
 • emel
 • ,
 • másszon
 • ,
 • feljavítás

2. An event that involves rising to a higher point (as in altitude or temperature or intensity etc.)

  synonym:
 • climb
 • ,
 • climbing
 • ,
 • mounting

2. Olyan esemény, amely magasabb pontra való emelkedéssel jár (mint a magasság vagy a hőmérséklet vagy az intenzitás stb)

  szinonimája:
 • másszon
 • ,
 • hegymászás
 • ,
 • szerelés

3. The act of climbing something

 • "It was a difficult climb to the top"
  synonym:
 • climb
 • ,
 • mount

3. Az a cselekedet, amikor felmászunk valamire

 • "„nehéz volt felmászni a csúcsra“"
  szinonimája:
 • másszon
 • ,
 • szerel

verb

1. Go upward with gradual or continuous progress

 • "Did you ever climb up the hill behind your house?"
  synonym:
 • climb
 • ,
 • climb up
 • ,
 • mount
 • ,
 • go up

1. Haladjon felfelé fokozatos vagy folyamatos fejlődéssel

 • "- felmásztál valaha a házad mögötti dombra?"
  szinonimája:
 • másszon
 • ,
 • másszon fel
 • ,
 • szerel
 • ,
 • menj fel

2. Move with difficulty, by grasping

  synonym:
 • climb

2. Mozogj nehezen, megfogva

  szinonimája:
 • másszon

3. Go up or advance

 • "Sales were climbing after prices were lowered"
  synonym:
 • wax
 • ,
 • mount
 • ,
 • climb
 • ,
 • rise

3. Menj fel vagy haladj előre

 • "„az eladások az árak csökkentése után emelkedtek“"
  szinonimája:
 • viasz
 • ,
 • szerel
 • ,
 • másszon
 • ,
 • emelkedés

4. Slope upward

 • "The path climbed all the way to the top of the hill"
  synonym:
 • climb

4. Lejtés felfelé

 • "„az ösvény egészen a domb tetejéig felkapaszkodott“"
  szinonimája:
 • másszon

5. Improve one's social status

 • "This young man knows how to climb the social ladder"
  synonym:
 • climb

5. Javítsa az ember társadalmi helyzetét

 • "„ez a fiatalember tudja, hogyan kell felmászni a társadalmi ranglétrán“"
  szinonimája:
 • másszon

6. Increase in value or to a higher point

 • "Prices climbed steeply"
 • "The value of our house rose sharply last year"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • go up
 • ,
 • climb

6. Értéknövekedés vagy magasabb pontig

 • "„meredekre emelkedtek az árak“"
 • "„a házunk értéke tavaly meredeken emelkedett“"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • menj fel
 • ,
 • másszon

Examples of using

They had to climb a wall six feet high.
Meg kellett mászniuk egy hat láb magas falat.
In a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.
Futballjátéknál a nézők általában az egyik vagy a másik csapatnak szoktak szurkolni, de van egy kisebb csoport is, aki mindig a vezető csapat szurkolótáborába száll be.