Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Climax magyar nyelvre

EnglishHungarian

Climax

/klaɪmæks/

noun

1. The highest point of anything conceived of as growing or developing or unfolding

 • "The climax of the artist's career"
 • "In the flood tide of his success"
  synonym:
 • climax
 • ,
 • flood tide

1. Bármi legmagasabb pontja, amelyet növekvőnek, fejlődőnek vagy kibontakozónak tekintnek

 • "A művész karrierjének csúcspontja"
 • "Sikere árapályában"
szinonimája:
 • csúcspont,
 • árapály

2. The decisive moment in a novel or play

 • "The deathbed scene is the climax of the play"
  synonym:
 • climax
 • ,
 • culmination

2. A döntő pillanat egy regényben vagy játékban

 • "A halálos ágy jelenet a játék csúcspontja"
szinonimája:
 • csúcspont,
 • csúcspontja

3. The moment of most intense pleasure in sexual intercourse

  synonym:
 • orgasm
 • ,
 • climax
 • ,
 • sexual climax
 • ,
 • coming

3. A nemi közösülés legintenzívebb örömének pillanata

szinonimája:
 • orgazmus,
 • csúcspont,
 • szexuális csúcspont,
 • jön

4. The most severe stage of a disease

  synonym:
 • climax

4. A betegség legsúlyosabb stádiuma

szinonimája:
 • csúcspont

5. Arrangement of clauses in ascending order of forcefulness

  synonym:
 • climax

5. Záradékok elrendezése az erő növekvő sorrendjében

szinonimája:
 • csúcspont

verb

1. End, especially to reach a final or climactic stage

 • "The meeting culminated in a tearful embrace"
  synonym:
 • culminate
 • ,
 • climax

1. Vége, különösen a végső vagy éghajlati szakasz elérése érdekében

 • "A találkozó könnyes öleléssel zárult le"
szinonimája:
 • csúcspontja,
 • csúcspont