Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cleave" into Hungarian language

A "tiszta" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Cleave

[Cleave]
/kliv/

verb

1. Separate or cut with a tool, such as a sharp instrument

 • "Cleave the bone"
  synonym:
 • cleave
 • ,
 • split
 • ,
 • rive

1. Szerszámmal, például éles műszerrel elválasztva vagy vágva

 • "Megtisztítani a csontot"
  szinonimája:
 • hasadék
 • ,
 • osztott
 • ,
 • szegecs

2. Make by cutting into

 • "The water is going to cleave a channel into the rock"
  synonym:
 • cleave

2. Készítsen vágással

 • "A víz csatornát fog vágni a sziklába"
  szinonimája:
 • hasadék

3. Come or be in close contact with

 • Stick or hold together and resist separation
 • "The dress clings to her body"
 • "The label stuck to the box"
 • "The sushi rice grains cohere"
  synonym:
 • cling
 • ,
 • cleave
 • ,
 • adhere
 • ,
 • stick
 • ,
 • cohere

3. Jöjjön, vagy legyen szoros kapcsolatban

 • Ragaszkodj vagy tartsd össze, és ellenállj az elválasztásnak
 • "A ruha a testéhez tapad"
 • "A címke a dobozhoz ragadt"
 • "A sushi rizsmag-kohere"
  szinonimája:
 • cling
 • ,
 • hasadék
 • ,
 • tapad
 • ,
 • bot
 • ,
 • Coher