Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "clause" into Hungarian language

A "záradék" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Clause

[záradék]
/klɔz/

noun

1. (grammar) an expression including a subject and predicate but not constituting a complete sentence

  synonym:
 • clause

1. ( nyelvtan ) kifejezés, amely magában foglalja a tárgyat és a predikátumot, de nem képezi a teljes mondatot

  szinonimája:
 • záradék

2. A separate section of a legal document (as a statute or contract or will)

  synonym:
 • article
 • ,
 • clause

2. A jogi dokumentum külön szakasza ( mint törvény vagy szerződés, vagy )

  szinonimája:
 • cikk
 • ,
 • záradék