Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cheer" into Hungarian language

A "vidám" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Cheer

[Vidám]
/ʧɪr/

noun

1. A cry or shout of approval

  synonym:
 • cheer

1. A jóváhagyás kiáltása vagy kiáltása

szinonimája:
 • felvidít

2. The quality of being cheerful and dispelling gloom

 • "Flowers added a note of cheerfulness to the drab room"
  synonym:
 • cheerfulness
 • ,
 • cheer
 • ,
 • sunniness
 • ,
 • sunshine

2. A vidámság és a homály eloszlatásának minősége

 • "A virágok vidámságot adtak a sápadt szobához"
szinonimája:
 • vidámság,
 • felvidít,
 • napellenesség,
 • napfény

verb

1. Give encouragement to

  synonym:
 • cheer
 • ,
 • hearten
 • ,
 • recreate
 • ,
 • embolden

1. Bátorítson

szinonimája:
 • felvidít,
 • Hearten,
 • újra,
 • embolden

2. Show approval or good wishes by shouting

 • "Everybody cheered the birthday boy"
  synonym:
 • cheer

2. Mutassa meg jóváhagyását vagy jókívánságait kiabálással

 • "Mindenki felvidította a születésnapi fiút"
szinonimája:
 • felvidít

3. Cause (somebody) to feel happier or more cheerful

 • "She tried to cheer up the disappointed child when he failed to win the spelling bee"
  synonym:
 • cheer
 • ,
 • cheer up
 • ,
 • jolly along
 • ,
 • jolly up

3. Mert a ( valaki ) boldogabbnak vagy vidámabbnak érzi magát

 • "Megpróbálta felvidítani a csalódott gyermeket, amikor nem sikerült megnyernie a helyesírási méhét"
szinonimája:
 • felvidít,
 • felvidít,
 • vidáman,
 • vidáman

4. Become cheerful

  synonym:
 • cheer
 • ,
 • cheer up
 • ,
 • chirk up

4. Vidám lesz

szinonimája:
 • felvidít,
 • felvidít,
 • Chirk fel

5. Spur on or encourage especially by cheers and shouts

 • "The crowd cheered the demonstrating strikers"
  synonym:
 • cheer
 • ,
 • root on
 • ,
 • inspire
 • ,
 • urge
 • ,
 • barrack
 • ,
 • urge on
 • ,
 • exhort
 • ,
 • pep up

5. Ösztönözze vagy ösztönözze különösen a jókedv és a kiáltások révén

 • "A tömeg felvidította a tüntetõket"
szinonimája:
 • felvidít,
 • gyökér,
 • inspirál,
 • sürget,
 • barakk,
 • sürget,
 • buzdít,
 • pep up