Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cheat" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „csal“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Cheat

[Csal]
/ʧit/

noun

1. Weedy annual grass often occurs in grainfields and other cultivated land

 • Seeds sometimes considered poisonous
  synonym:
 • darnel
 • ,
 • tare
 • ,
 • bearded darnel
 • ,
 • cheat
 • ,
 • Lolium temulentum

1. A gyomos egynyári fű gyakran előfordul gabonaföldeken és más megművelt területeken

 • A magokat néha mérgezőnek tartják
  szinonimája:
 • darnel
 • ,
 • tára
 • ,
 • szakállas darnel
 • ,
 • csal
 • ,
 • Lolium temulentum

2. Weedy annual native to europe but widely distributed as a weed especially in wheat

  synonym:
 • chess
 • ,
 • cheat
 • ,
 • Bromus secalinus

2. Egynyári gyomnövény, amely európában őshonos, de széles körben elterjedt gyomnövényként, különösen a búzában

  szinonimája:
 • sakk
 • ,
 • csal
 • ,
 • Bromus secalinus

3. Someone who leads you to believe something that is not true

  synonym:
 • deceiver
 • ,
 • cheat
 • ,
 • cheater
 • ,
 • trickster
 • ,
 • beguiler
 • ,
 • slicker

3. Valaki, aki arra késztet, hogy elhiggy valamit, ami nem igaz

  szinonimája:
 • csaló
 • ,
 • csal
 • ,
 • beguiler
 • ,
 • slicker

4. The act of swindling by some fraudulent scheme

 • "That book is a fraud"
  synonym:
 • swindle
 • ,
 • cheat
 • ,
 • rig

4. Valami csaló terv által elkövetett csalás

 • "„az a könyv egy csalás“"
  szinonimája:
 • csalas
 • ,
 • csal
 • ,
 • szerelék

5. A deception for profit to yourself

  synonym:
 • cheat
 • ,
 • cheating

5. Megtévesztés a profitért önmagadnak

  szinonimája:
 • csal
 • ,
 • csalas

verb

1. Deprive somebody of something by deceit

 • "The con-man beat me out of $50"
 • "This salesman ripped us off!"
 • "We were cheated by their clever-sounding scheme"
 • "They chiseled me out of my money"
  synonym:
 • cheat
 • ,
 • rip off
 • ,
 • chisel

1. Megfosztani valakit valamitől csalással

 • "„a szélhámos kivert a $50-ből“"
 • "- ez az eladó letépett minket!"
 • "„megcsalt minket az ügyesen hangzó tervük“"
 • "„kivéstek a pénzemből“"
  szinonimája:
 • csal
 • ,
 • tépd le
 • ,
 • véső

2. Defeat someone through trickery or deceit

  synonym:
 • cheat
 • ,
 • chouse
 • ,
 • shaft
 • ,
 • screw
 • ,
 • chicane
 • ,
 • jockey

2. Győzz le valakit trükközéssel vagy csalással

  szinonimája:
 • csal
 • ,
 • chouse
 • ,
 • tengely
 • ,
 • csavar
 • ,
 • sikán
 • ,
 • zsoké

3. Engage in deceitful behavior

 • Practice trickery or fraud
 • "Who's chiseling on the side?"
  synonym:
 • cheat
 • ,
 • chisel

3. Vegyen részt csalárd magatartásban

 • Gyakorolj trükközést vagy csalást
 • "- ki vésődik az oldalán?"
  szinonimája:
 • csal
 • ,
 • véső

4. Be sexually unfaithful to one's partner in marriage

 • "She cheats on her husband"
 • "Might her husband be wandering?"
  synonym:
 • cheat on
 • ,
 • cheat
 • ,
 • cuckold
 • ,
 • betray
 • ,
 • wander

4. Legyen szexuálisan hűtlen a párjához a házasságban

 • "- megcsalja a férjét"
 • "- lehet, hogy a férje vándorol?"
  szinonimája:
 • csal
 • ,
 • felszarvazott
 • ,
 • elárul
 • ,
 • vándorol