Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "century" into Hungarian language

A "század" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Century

[Század]
/sɛnʧəri/

noun

1. A period of 100 years

  synonym:
 • century

1. 100 éves időszak

  szinonimája:
 • század

2. Ten 10s

  synonym:
 • hundred
 • ,
 • 100
 • ,
 • C
 • ,
 • century
 • ,
 • one C

2. Tíz tíz

  szinonimája:
 • száz
 • ,
 • 100
 • ,
 • C
 • ,
 • század
 • ,
 • egy C

Examples of using

In the sixteenth century Turkish and Spanish pirates often encountered in Mediterranean Sea.
A XVI. században a török és spanyol kalózok gyakran találkoztak egymással a Földközi-tengeren.
And tonight, I think about all that she's seen throughout her century in America — the heartache and the hope; the struggle and the progress; the times we were told that we can't, and the people who pressed on with that American creed: Yes we can.
És ma este, azon dolgokra gondolok amit az ő évszázadában Amerikában látott - a szívfájdalmat és a reményt; a küzdelmet és a haladást; az időket, amikor azt mondták nekünk hogy nem lehet, és az embereket, akik eltökélten mentek tovább azon Amerikai krédóval: De igen, lehetséges.
For even as we celebrate tonight, we know the challenges that tomorrow will bring are the greatest of our lifetime — two wars, a planet in peril, the worst financial crisis in a century.
Még ha ma este ünnepelünk is, tudjuk, életünk legnagyobb kihívásával szolgál a holnap - két háború, egy veszélyben lévő bolygó, a század legnagyobb pénzügyi válsága.