Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cat" into Hungarian language

A "macska" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Cat

[Macska]
/kæt/

noun

1. Feline mammal usually having thick soft fur and no ability to roar: domestic cats

 • Wildcats
  synonym:
 • cat
 • ,
 • true cat

1. Macska emlős, általában vastag lágy szőrme és nem képes ordítani: házi macskák

 • Vadmacskák
  szinonimája:
 • macska
 • ,
 • igaz macska

2. An informal term for a youth or man

 • "A nice guy"
 • "The guy's only doing it for some doll"
  synonym:
 • guy
 • ,
 • cat
 • ,
 • hombre
 • ,
 • bozo

2. Informális kifejezés egy fiatal vagy férfi számára

 • "Egy kedves srác"
 • "A srác csak valami babaért csinálja"
  szinonimája:
 • srác
 • ,
 • macska
 • ,
 • Hombre
 • ,
 • Bozo

3. A spiteful woman gossip

 • "What a cat she is!"
  synonym:
 • cat

3. Egy kísérteties nő pletyka

 • "Milyen macska ő!"
  szinonimája:
 • macska

4. The leaves of the shrub catha edulis which are chewed like tobacco or used to make tea

 • Has the effect of a euphoric stimulant
 • "In yemen kat is used daily by 85% of adults"
  synonym:
 • kat
 • ,
 • khat
 • ,
 • qat
 • ,
 • quat
 • ,
 • cat
 • ,
 • Arabian tea
 • ,
 • African tea

4. A catha edulis cserje levelei, amelyeket dohányként rágnak vagy tea készítéséhez használnak

 • Eufórikus stimuláns hatása van
 • "Jemenben a kat a felnőttek 85% -a használja naponta"
  szinonimája:
 • kat
 • ,
 • Khat
 • ,
 • qat
 • ,
 • quat
 • ,
 • macska
 • ,
 • Arab tea
 • ,
 • Afrikai tea

5. A whip with nine knotted cords

 • "British sailors feared the cat"
  synonym:
 • cat-o'-nine-tails
 • ,
 • cat

5. Egy ostor kilenc csomózott zsinórral

 • "A brit tengerészek féltek a macskától"
  szinonimája:
 • macska-o-kilenc-farok
 • ,
 • macska

6. A large tracked vehicle that is propelled by two endless metal belts

 • Frequently used for moving earth in construction and farm work
  synonym:
 • Caterpillar
 • ,
 • cat

6. Egy nagy lánctalpas jármű, amelyet két végtelen fémszalag hajt meg

 • Gyakran használják a föld mozgatására építési és mezőgazdasági munkákban
  szinonimája:
 • Caterpillar
 • ,
 • macska

7. Any of several large cats typically able to roar and living in the wild

  synonym:
 • big cat
 • ,
 • cat

7. Bármelyik nagy macska közül, amelyek jellemzően ordíthatnak és vadonban élnek

  szinonimája:
 • nagy macska
 • ,
 • macska

8. A method of examining body organs by scanning them with x rays and using a computer to construct a series of cross-sectional scans along a single axis

  synonym:
 • computerized tomography
 • ,
 • computed tomography
 • ,
 • CT
 • ,
 • computerized axial tomography
 • ,
 • computed axial tomography
 • ,
 • CAT

8. Módszer a testszervek megvizsgálására röntgen sugarakkal történő beolvasással és számítógép segítségével keresztmetszeti vizsgálatok sorozatának felépítésére egyetlen tengely mentén

  szinonimája:
 • számítógépes tomográfia
 • ,
 • CT
 • ,
 • számítógépes axiális tomográfia
 • ,
 • CAT

verb

1. Beat with a cat-o'-nine-tails

  synonym:
 • cat

1. Verni egy macska-o-kilenc farkával

  szinonimája:
 • macska

2. Eject the contents of the stomach through the mouth

 • "After drinking too much, the students vomited"
 • "He purged continuously"
 • "The patient regurgitated the food we gave him last night"
  synonym:
 • vomit
 • ,
 • vomit up
 • ,
 • purge
 • ,
 • cast
 • ,
 • sick
 • ,
 • cat
 • ,
 • be sick
 • ,
 • disgorge
 • ,
 • regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • puke
 • ,
 • barf
 • ,
 • spew
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • upchuck
 • ,
 • honk
 • ,
 • regurgitate
 • ,
 • throw up

2. Dobja ki a gyomor tartalmát a szájon keresztül

 • "Túl sok ivás után a hallgatók hánytak"
 • "Folyamatosan megtisztult"
 • "A beteg regurgizálta azt az ételt, amelyet tegnap este adtunk neki"
  szinonimája:
 • hányás
 • ,
 • hányj fel
 • ,
 • tisztítás
 • ,
 • öntött
 • ,
 • beteg
 • ,
 • macska
 • ,
 • betegnek lenni
 • ,
 • undor
 • ,
 • Regorge
 • ,
 • retch
 • ,
 • puke
 • ,
 • Barf
 • ,
 • spew
 • ,
 • spue
 • ,
 • chuck
 • ,
 • felragaszt
 • ,
 • Honk
 • ,
 • regurgitate
 • ,
 • dobd fel

Examples of using

I have a cat.
Egy macskám van.
The cat is drinking your milk.
A macska issza a tejed.
The cat is under the table.
A macska az asztal alatt van.