Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "care" into Hungarian language

A "gondozás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Care

[Ápolás]
/kɛr/

noun

1. The work of providing treatment for or attending to someone or something

 • "No medical care was required"
 • "The old car needs constant attention"
  synonym:
 • care
 • ,
 • attention
 • ,
 • aid
 • ,
 • tending

1. Valakinek vagy valami másnak a kezelése vagy az ott való részvétel

 • "Orvosi ellátásra nincs szükség"
 • "A régi autó folyamatos figyelmet igényel"
szinonimája:
 • gondozás,
 • figyelem,
 • támogatás,
 • hajlamos

2. Judiciousness in avoiding harm or danger

 • "He exercised caution in opening the door"
 • "He handled the vase with care"
  synonym:
 • caution
 • ,
 • precaution
 • ,
 • care
 • ,
 • forethought

2. Megfontolás a kár vagy a veszély elkerülése érdekében

 • "Óvatosan gyakorolta az ajtó kinyitását"
 • "Óvatosan kezeli a vázát"
szinonimája:
 • óvatosság,
 • óvintézkedés,
 • gondozás,
 • fortought

3. An anxious feeling

 • "Care had aged him"
 • "They hushed it up out of fear of public reaction"
  synonym:
 • concern
 • ,
 • care
 • ,
 • fear

3. Szorongó érzés

 • "Gondozás öregítette őt"
 • "A nyilvános reakció félelméből kihúzták"
szinonimája:
 • aggodalom,
 • gondozás,
 • félelem

4. A cause for feeling concern

 • "His major care was the illness of his wife"
  synonym:
 • care

4. Oka az aggodalomnak

 • "Fő gondozása a felesége betegsége volt"
szinonimája:
 • gondozás

5. Attention and management implying responsibility for safety

 • "He is in the care of a bodyguard"
  synonym:
 • care
 • ,
 • charge
 • ,
 • tutelage
 • ,
 • guardianship

5. Figyelem és irányítás, amely magában foglalja a biztonságért való felelősséget

 • "Testőr gondozásában van"
szinonimája:
 • gondozás,
 • díj,
 • tutelage,
 • gyámság

6. Activity involved in maintaining something in good working order

 • "He wrote the manual on car care"
  synonym:
 • care
 • ,
 • maintenance
 • ,
 • upkeep

6. Valami jó működési állapotban tartásának tevékenysége

 • "Írta a kézikönyvet az autóápolásról"
szinonimája:
 • gondozás,
 • karbantartás,
 • karbantartás

verb

1. Feel concern or interest

 • "I really care about my work"
 • "I don't care"
  synonym:
 • care

1. Aggodalom vagy érdeklődés

 • "Nagyon érdekel a munkám"
 • "Nem érdekel"
szinonimája:
 • gondozás

2. Provide care for

 • "The nurse was caring for the wounded"
  synonym:
 • care
 • ,
 • give care

2. Gondoskodni

 • "A nővér gondoskodott a sebesültekről"
szinonimája:
 • gondozás,
 • gondoskodj

3. Prefer or wish to do something

 • "Do you care to try this dish?"
 • "Would you like to come along to the movies?"
  synonym:
 • wish
 • ,
 • care
 • ,
 • like

3. Inkább szeretne vagy szeretne tenni valamit

 • "Szeretne kipróbálni ezt az ételt?"
 • "Szeretne jönni a filmekhez?"
szinonimája:
 • kíván,
 • gondozás,
 • mint

4. Be in charge of, act on, or dispose of

 • "I can deal with this crew of workers"
 • "This blender can't handle nuts"
 • "She managed her parents' affairs after they got too old"
  synonym:
 • manage
 • ,
 • deal
 • ,
 • care
 • ,
 • handle

4. Felelős, cselekszik vagy ártalmatlanítja

 • "Tudok foglalkozni ezzel a munkavállalók legénységével"
 • "Ez a turmixgép nem képes kezelni a diókat"
 • "A szülei ügyeit kezeli, miután túl öregedtek"
szinonimája:
 • kezelése,
 • üzlet,
 • gondozás,
 • fogantyú

5. Be concerned with

 • "I worry about my grades"
  synonym:
 • worry
 • ,
 • care

5. Aggódik

 • "Aggódok az osztályzatom miatt"
szinonimája:
 • aggódni,
 • gondozás

Examples of using

You can take care of things like a secretary.
Te mint titkár elintézheted a dolgot.
It's your body, take care of it!
Ez a te tested, vigyázz rá.
I have taken care of this child ever since his parents died.
Én gondoskodom erről a gyermekről, mióta a szülei meghaltak.