Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cardinal" into Hungarian language

A "bíboros" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Cardinal

[bíboros]
/kɑrdənəl/

noun

1. (roman catholic church) one of a group of more than 100 prominent bishops in the sacred college who advise the pope and elect new popes

  synonym:
 • cardinal

1. ( római katolikus egyház ) a szent kollégium több mint 100 kiemelkedő püspökéből álló csoport, amely tanácsot ad a pápának és új pápákat választ

  szinonimája:
 • bíboros

2. The number of elements in a mathematical set

 • Denotes a quantity but not the order
  synonym:
 • cardinal number
 • ,
 • cardinal

2. A matematikai halmaz elemeinek száma

 • Mennyiséget jelöl, de nem a sorrendet
  szinonimája:
 • bíboros szám
 • ,
 • bíboros

3. A variable color averaging a vivid red

  synonym:
 • cardinal
 • ,
 • carmine

3. Változó szín, amely átlagosan élénkvörös

  szinonimája:
 • bíboros
 • ,
 • karmin

4. Crested thick-billed north american finch having bright red plumage in the male

  synonym:
 • cardinal
 • ,
 • cardinal grosbeak
 • ,
 • Richmondena Cardinalis
 • ,
 • Cardinalis cardinalis
 • ,
 • redbird

4. Meztelen vastag számlájú észak-amerikai pinty, élénkvörös tollazattal a hímben

  szinonimája:
 • bíboros
 • ,
 • bíboros grosbeak
 • ,
 • Richmondena Cardinalis
 • ,
 • Cardinalis cardinalis
 • ,
 • Redbird

adjective

1. Serving as an essential component

 • "A cardinal rule"
 • "The central cause of the problem"
 • "An example that was fundamental to the argument"
 • "Computers are fundamental to modern industrial structure"
  synonym:
 • cardinal
 • ,
 • central
 • ,
 • fundamental
 • ,
 • key
 • ,
 • primal

1. Alapvető alkotóelemként szolgál

 • "Egy bíboros szabály"
 • "A probléma központi oka"
 • "Egy példa, amely alapvető fontosságú volt az érvhez"
 • "A számítógépek alapvető fontosságúak a modern ipari struktúrában"
  szinonimája:
 • bíboros
 • ,
 • központi
 • ,
 • alapvető
 • ,
 • kulcs
 • ,
 • primal

2. Being or denoting a numerical quantity but not order

 • "Cardinal numbers"
  synonym:
 • cardinal

2. Numerikus mennyiség megléte vagy jelölése, de nem sorrend

 • "Bíboros számok"
  szinonimája:
 • bíboros