Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "cap" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „cap“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Cap

[Sapka]
/kæp/

noun

1. A tight-fitting headdress

  synonym:
 • cap

1. Szorosan illeszkedő fejdísz

  szinonimája:
 • kupak

2. A top (as for a bottle)

  synonym:
 • cap

2. Egy felső (mint egy üvegnél)

  szinonimája:
 • kupak

3. A mechanical or electrical explosive device or a small amount of explosive

 • Can be used to initiate the reaction of a disrupting explosive
  synonym:
 • detonator
 • ,
 • detonating device
 • ,
 • cap

3. Mechanikus vagy elektromos robbanószerkezet vagy kis mennyiségű robbanóanyag

 • Használható bomlasztó robbanóanyag reakciójának elindítására
  szinonimája:
 • detonátor
 • ,
 • robbantó berendezés
 • ,
 • kupak

4. Something serving as a cover or protection

  synonym:
 • cap

4. Valami, ami fedezékként vagy védelemként szolgál

  szinonimája:
 • kupak

5. A fruiting structure resembling an umbrella or a cone that forms the top of a stalked fleshy fungus such as a mushroom

  synonym:
 • cap
 • ,
 • pileus

5. Esernyőre vagy kúpra emlékeztető termőszerkezet, amely egy száras húsos gomba, például gomba tetejét alkotja

  szinonimája:
 • kupak
 • ,
 • pileus

6. A protective covering that is part of a plant

  synonym:
 • hood
 • ,
 • cap

6. Védőburkolat, amely egy növény része

  szinonimája:
 • csuklya
 • ,
 • kupak

7. An upper limit on what is allowed

 • "He put a ceiling on the number of women who worked for him"
 • "There was a roof on salaries"
 • "They established a cap for prices"
  synonym:
 • ceiling
 • ,
 • roof
 • ,
 • cap

7. Felső határ a megengedettre

 • "„plafont szabott a neki dolgozó nők számának“"
 • "„tetőt húztak a fizetésekre“"
 • "„az árak felső határát határozták meg“"
  szinonimája:
 • mennyezet
 • ,
 • tető
 • ,
 • kupak

8. (dentistry) dental appliance consisting of an artificial crown for a broken or decayed tooth

 • "Tomorrow my dentist will fit me for a crown"
  synonym:
 • crown
 • ,
 • crownwork
 • ,
 • jacket
 • ,
 • jacket crown
 • ,
 • cap

8. (fogászat) műkoronából álló fogászati készülék törött vagy szuvas foghoz

 • "„holnap a fogorvosom megfelel nekem egy koronának“"
  szinonimája:
 • koronát
 • ,
 • koronamunka
 • ,
 • dzseki
 • ,
 • kabát korona
 • ,
 • kupak

9. The upper part of a column that supports the entablature

  synonym:
 • capital
 • ,
 • chapiter
 • ,
 • cap

9. Az antablementumot tartó oszlop felső része

  szinonimája:
 • tőkét
 • ,
 • chapiter
 • ,
 • kupak

verb

1. Lie at the top of

 • "Snow capped the mountains"
  synonym:
 • cap
 • ,
 • crest

1. Feküdj a tetején

 • "„hó borította be a hegyeket“"
  szinonimája:
 • kupak
 • ,
 • címer

2. Restrict the number or amount of

 • "We had to cap the number of people we can accept into our club"
  synonym:
 • cap

2. Korlátozza a számát vagy összegét

 • "„meg kellett korlátoznunk a klubunkba befogadható emberek számát“"
  szinonimája:
 • kupak

Examples of using

Paulina has a pink cap.
Paulinának rózsaszínű sapkája van.
Each boy student has a school badge on his cap.
Minden tanuló sapkáján ott van az iskola jelvénye.
I paid ten dollars for this cap.
Tíz dollárt fizettem ezért a sapkáért.