Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "calm" into Hungarian language

A "nyugodt" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Calm

[nyugodt]
/kɑm/

noun

1. Steadiness of mind under stress

 • "He accepted their problems with composure and she with equanimity"
  synonym:
 • composure
 • ,
 • calm
 • ,
 • calmness
 • ,
 • equanimity

1. Az elme stabilitása stressz alatt

 • "Elfogadta a megnyugtató problémáikat és egyenlően"
  szinonimája:
 • zűrzavar
 • ,
 • nyugodt
 • ,
 • nyugalom
 • ,
 • egyenlőség

2. Wind moving at less than 1 knot

 • 0 on the beaufort scale
  synonym:
 • calm air
 • ,
 • calm

2. A szél kevesebb, mint 1 csomónál mozog

 • 0 a beaufort skálán
  szinonimája:
 • nyugodt levegő
 • ,
 • nyugodt

verb

1. Make calm or still

 • "Quiet the dragons of worry and fear"
  synonym:
 • calm
 • ,
 • calm down
 • ,
 • quiet
 • ,
 • tranquilize
 • ,
 • tranquillize
 • ,
 • tranquillise
 • ,
 • quieten
 • ,
 • lull
 • ,
 • still

1. Nyugodj meg vagy még mindig

 • "Csendben az aggodalom és a félelem sárkányai"
  szinonimája:
 • nyugodt
 • ,
 • nyugodj meg
 • ,
 • csendes
 • ,
 • nyugtatja
 • ,
 • nyugtató
 • ,
 • Lull
 • ,
 • még mindig

2. Make steady

 • "Steady yourself"
  synonym:
 • steady
 • ,
 • calm
 • ,
 • becalm

2. Folyamatosan

 • "Állandó magad"
  szinonimája:
 • állandó
 • ,
 • nyugodt
 • ,
 • becalm

3. Become quiet or calm, especially after a state of agitation

 • "After the fight both men need to cool off."
 • "It took a while after the baby was born for things to settle down again."
  synonym:
 • calm
 • ,
 • calm down
 • ,
 • cool off
 • ,
 • chill out
 • ,
 • simmer down
 • ,
 • settle down
 • ,
 • cool it

3. Csendes vagy nyugodt lesz, főleg izgalom után

 • "A harc után mindkét embernek lehűlnie kell."
 • "A baba megszületése után eltartott egy ideig, amíg a dolgok újra letelepedtek."
  szinonimája:
 • nyugodt
 • ,
 • nyugodj meg
 • ,
 • lehűl
 • ,
 • nyugi
 • ,
 • pároljuk le
 • ,
 • telepedjen le
 • ,
 • lehűteni

4. Cause to be calm or quiet as by administering a sedative to

 • "The patient must be sedated before the operation"
  synonym:
 • sedate
 • ,
 • calm
 • ,
 • tranquilize
 • ,
 • tranquillize
 • ,
 • tranquillise

4. Nyugodjon vagy csendes legyen, mint amikor nyugtatót ad be

 • "A beteget a műtét előtt nyugtatni kell"
  szinonimája:
 • nyugtat
 • ,
 • nyugodt
 • ,
 • nyugtatja
 • ,
 • nyugtató

adjective

1. Not agitated

 • Without losing self-possession
 • "Spoke in a calm voice"
 • "Remained calm throughout the uproar"
 • "He remained serene in the midst of turbulence"
 • "A serene expression on her face"
 • "She became more tranquil"
 • "Tranquil life in the country"
  synonym:
 • calm
 • ,
 • unagitated
 • ,
 • serene
 • ,
 • tranquil

1. Nem izgatott

 • Anélkül, hogy elveszítené az önbirtoklást
 • "Nyugodt hangon beszélt"
 • "Nyugodt maradt a felfordulás alatt"
 • "Nyugodt maradt a turbulencia közepén"
 • "Nyugodt arckifejezés az arcán"
 • "Nyugodtabb lett"
 • "Nyugodt élet az országban"
  szinonimája:
 • nyugodt
 • ,
 • el nem éri
 • ,
 • derűs

2. (of weather) free from storm or wind

 • "Calm seas"
  synonym:
 • calm

2. Időjárás ( vihar vagy szél nélkül

 • "Nyugodt tengerek"
  szinonimája:
 • nyugodt

Examples of using

Please calm down.
Kérlek, nyugodj meg!
Please, I ask that you stay calm.
Megkérem, hogy maradjon nyugodtan.