Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Buy magyar nyelvre

EnglishHungarian

Buy

/baɪ/

noun

1. An advantageous purchase

 • "She got a bargain at the auction"
 • "The stock was a real buy at that price"
  synonym:
 • bargain
 • ,
 • buy
 • ,
 • steal

1. Kedvező vásárlás

 • "Alku volt az aukción"
 • "A részvény valódi vétel volt ezen az áron"
szinonimája:
 • alku,
 • vesz,
 • lop

verb

1. Obtain by purchase

 • Acquire by means of a financial transaction
 • "The family purchased a new car"
 • "The conglomerate acquired a new company"
 • "She buys for the big department store"
  synonym:
 • buy
 • ,
 • purchase

1. Beszerzés vásárlással

 • Pénzügyi tranzakció útján történő megszerzés
 • "A család új autót vásárolt"
 • "A konglomerátum új társaságot vásárolt"
 • "Vásárol a nagy áruházba"
szinonimája:
 • vesz,
 • vásárlás

2. Make illegal payments to in exchange for favors or influence

 • "This judge can be bought"
  synonym:
 • bribe
 • ,
 • corrupt
 • ,
 • buy
 • ,
 • grease one's palms

2. Illegális kifizetéseket fizet a kedvezményekért vagy befolyásért cserébe

 • "Ezt a bírót meg lehet vásárolni"
szinonimája:
 • megvesztegetés,
 • korrupt,
 • vesz,
 • kenje meg a tenyerét

3. Be worth or be capable of buying

 • "This sum will buy you a ride on the train"
  synonym:
 • buy

3. Érdemes vagy képes vásárolni

 • "Ez az összeg megvásárol egy utat a vonaton"
szinonimája:
 • vesz

4. Acquire by trade or sacrifice or exchange

 • "She wanted to buy his love with her dedication to him and his work"
  synonym:
 • buy

4. Beszerzés kereskedelem vagy áldozat vagy csere útján

 • "Szerette volna megvásárolni a szerelmét az ő iránti elkötelezettségével és munkájával"
szinonimája:
 • vesz

5. Accept as true

 • "I can't buy this story"
  synonym:
 • buy

5. Elfogadja igaznak

 • "Nem tudom megvenni ezt a történetet"
szinonimája:
 • vesz

Examples of using

Most of the food we buy in supermarkets is overpackaged.
Az élelmiszerek túlnyomó része, melyet a szupermarketekben vásárolunk, túlságosan be van csomagolva.
I'd like to buy everyone a round.
Mindenkinek fizetek egy kört.
This year, I need to buy a car.
Idén vennem kell egy autót.