Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "bust" into Hungarian language

A "mell" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Bust

[Mell]
/bəst/

noun

1. A complete failure

 • "The play was a dismal flop"
  synonym:
 • flop
 • ,
 • bust
 • ,
 • fizzle

1. Teljes hiba

 • "A játék rosszindulatú flop volt"
  szinonimája:
 • flop
 • ,
 • mellszobor
 • ,
 • fizzle

2. The chest of a woman

  synonym:
 • female chest
 • ,
 • bust

2. Egy nő mellkasa

  szinonimája:
 • női mellkas
 • ,
 • mellszobor

3. A sculpture of the head and shoulders of a person

  synonym:
 • bust

3. Egy személy fejének és vállának szobra

  szinonimája:
 • mellszobor

4. An occasion for excessive eating or drinking

 • "They went on a bust that lasted three days"
  synonym:
 • bust
 • ,
 • tear
 • ,
 • binge
 • ,
 • bout

4. Alkalom a túlzott étkezésre vagy ivásra

 • "Három napig tartó mellszoboron mentek"
  szinonimája:
 • mellszobor
 • ,
 • könnycsepp
 • ,
 • binge
 • ,
 • bout

verb

1. Ruin completely

 • "He busted my radio!"
  synonym:
 • break
 • ,
 • bust

1. Tönkre teljesen

 • "Lehúzta a rádiómat!"
  szinonimája:
 • szünet
 • ,
 • mellszobor

2. Search without warning, make a sudden surprise attack on

 • "The police raided the crack house"
  synonym:
 • raid
 • ,
 • bust

2. Keresés figyelmeztetés nélkül, hirtelen meglepetés támadás

 • "A rendőrség támadta a repedés házát"
  szinonimája:
 • raid
 • ,
 • mellszobor

3. Separate or cause to separate abruptly

 • "The rope snapped"
 • "Tear the paper"
  synonym:
 • tear
 • ,
 • rupture
 • ,
 • snap
 • ,
 • bust

3. Hirtelen szétválhat vagy elválaszthat

 • "A kötél bepattanott"
 • "Könnyítse meg a papírt"
  szinonimája:
 • könnycsepp
 • ,
 • törés
 • ,
 • bepattan
 • ,
 • mellszobor

4. Go to pieces

 • "The lawn mower finally broke"
 • "The gears wore out"
 • "The old chair finally fell apart completely"
  synonym:
 • break
 • ,
 • wear
 • ,
 • wear out
 • ,
 • bust
 • ,
 • fall apart

4. Menj darabokra

 • "A fűnyíró végül eltört"
 • "A fogaskerekek koptak"
 • "A régi szék végül teljesen szétesett"
  szinonimája:
 • szünet
 • ,
 • kopás
 • ,
 • mellszobor
 • ,
 • szétesik

5. Break open or apart suddenly and forcefully

 • "The dam burst"
  synonym:
 • burst
 • ,
 • bust

5. Hirtelen és erőteljesen szakadjon meg vagy szét

 • "A gát robbant"
  szinonimája:
 • tört
 • ,
 • mellszobor

adjective

1. Lacking funds

 • "`skint' is a british slang term"
  synonym:
 • broke
 • ,
 • bust
 • ,
 • skint
 • ,
 • stone-broke
 • ,
 • stony-broke

1. Hiányzik a források

 • "A" skint "egy brit szleng kifejezés"
  szinonimája:
 • törött
 • ,
 • mellszobor
 • ,
 • Skint
 • ,
 • kő-törött
 • ,
 • köves-törött