Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "boost" into Hungarian language

A "boost" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Boost

[Boost]
/bust/

noun

1. The act of giving hope or support to someone

  synonym:
 • boost
 • ,
 • encouragement

1. Valaki számára reményt vagy támogatást nyújtó cselekedet

  szinonimája:
 • fokozni
 • ,
 • bátorítás

2. An increase in cost

 • "They asked for a 10% rise in rates"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • boost
 • ,
 • hike
 • ,
 • cost increase

2. A költségek növekedése

 • "10% -os áremelkedést kértek"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • fokozni
 • ,
 • túra
 • ,
 • költségnövekedés

3. The act of giving a push

 • "He gave her a boost over the fence"
  synonym:
 • boost

3. Egy push

 • "Lendületet adott neki a kerítés felett"
  szinonimája:
 • fokozni

verb

1. Increase

 • "The landlord hiked up the rents"
  synonym:
 • hike
 • ,
 • hike up
 • ,
 • boost

1. Növekedés

 • "A bérbeadó megemelte a bérleti díjakat"
  szinonimája:
 • túra
 • ,
 • fel
 • ,
 • fokozni

2. Give a boost to

 • Be beneficial to
 • "The tax cut will boost the economy"
  synonym:
 • boost

2. Adj lendületet

 • Hasznosnak kell lennie
 • "Az adócsökkentés fellendíti a gazdaságot"
  szinonimája:
 • fokozni

3. Contribute to the progress or growth of

 • "I am promoting the use of computers in the classroom"
  synonym:
 • promote
 • ,
 • advance
 • ,
 • boost
 • ,
 • further
 • ,
 • encourage

3. Hozzájárul a

 • "Elősegítem a számítógépek használatát az osztályban"
  szinonimája:
 • előmozdít
 • ,
 • előre
 • ,
 • fokozni
 • ,
 • tovább
 • ,
 • bátorítani

4. Increase or raise

 • "Boost the voltage in an electrical circuit"
  synonym:
 • boost
 • ,
 • advance
 • ,
 • supercharge

4. Növekszik vagy növekszik

 • "Növelje a feszültséget egy elektromos áramkörben"
  szinonimája:
 • fokozni
 • ,
 • előre
 • ,
 • feltöltés

5. Push or shove upward, as if from below or behind

 • "The singer had to be boosted onto the stage by a special contraption"
  synonym:
 • boost

5. Tolja vagy tolja felfelé, mintha alulról vagy hátulról lenne

 • "Az énekesnőt egy speciális fogamzásgátlással kellett a színpadra emelni"
  szinonimája:
 • fokozni