Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blast" into Hungarian language

A "robbant" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Blast

[robbantó]
/blæst/

noun

1. A very long fly ball

  synonym:
 • blast

1. Egy nagyon hosszú légygömb

szinonimája:
 • robbanás

2. A sudden very loud noise

  synonym:
 • bang
 • ,
 • clap
 • ,
 • eruption
 • ,
 • blast
 • ,
 • bam

2. Hirtelen nagyon hangos zaj

szinonimája:
 • bumm,
 • tapsol,
 • kitörés,
 • robbanás,
 • bam

3. A strong current of air

 • "The tree was bent almost double by the gust"
  synonym:
 • gust
 • ,
 • blast
 • ,
 • blow

3. Erős levegőáram

 • "A fát majdnem kétszer hajlították meg a széllökés"
szinonimája:
 • széllökés,
 • robbanás,
 • fúj

4. An explosion (as of dynamite)

  synonym:
 • blast

4. Robbanás ( a dinamit ) formájában

szinonimája:
 • robbanás

5. A highly pleasurable or exciting experience

 • "We had a good time at the party"
 • "Celebrating after the game was a blast"
  synonym:
 • good time
 • ,
 • blast

5. Nagyon kellemes vagy izgalmas élmény

 • "Jó időben voltunk a partin"
 • "A játék utáni ünneplés robbanás volt"
szinonimája:
 • jó idő,
 • robbanás

6. Intense adverse criticism

 • "Clinton directed his fire at the republican party"
 • "The government has come under attack"
 • "Don't give me any flak"
  synonym:
 • fire
 • ,
 • attack
 • ,
 • flak
 • ,
 • flack
 • ,
 • blast

6. Intenzív kritika

 • "Clinton a republikánus párt felé irányította a tüzet"
 • "A kormány támadás alá került"
 • "Ne adj nekem flakot"
szinonimája:
 • tűz,
 • támadás,
 • flak,
 • flack,
 • robbanás

verb

1. Make a strident sound

 • "She tended to blast when speaking into a microphone"
  synonym:
 • blast
 • ,
 • blare

1. Hangos hangot ad

 • "A mikrofonba beszélve hajlamos volt robbantani"
szinonimája:
 • robbanás,
 • blare

2. Hit hard

 • "He smashed a 3-run homer"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • nail
 • ,
 • boom
 • ,
 • blast

2. Ütni nehéz

 • "Egy háromfutós házat összetört"
szinonimája:
 • összetörni,
 • köröm,
 • boom,
 • robbanás

3. Use explosives on

 • "The enemy has been shelling us all day"
  synonym:
 • blast
 • ,
 • shell

3. Használjon robbanóanyagokat

 • "Az ellenség egész nap megöl minket"
szinonimája:
 • robbanás,
 • héj

4. Apply a draft or strong wind to to

 • "The air conditioning was blasting cold air at us"
  synonym:
 • blast

4. Alkalmazzon huzatot vagy erős szél

 • "A légkondicionáló hideg levegőt robbant fel ránk"
szinonimája:
 • robbanás

5. Create by using explosives

 • "Blast a passage through the mountain"
  synonym:
 • blast
 • ,
 • shell

5. Robbanóanyagok felhasználásával hoz létre

 • "Robbant egy átjárót a hegyen"
szinonimája:
 • robbanás,
 • héj

6. Make with or as if with an explosion

 • "Blast a tunnel through the alps"
  synonym:
 • blast

6. Készítsen robbanással vagy úgy, mintha

 • "Átrobbant egy alagutat az alpokon"
szinonimája:
 • robbanás

7. Fire a shot

 • "The gunman blasted away"
  synonym:
 • blast
 • ,
 • shoot

7. Lőj egy lövést

 • "A fegyver robbant fel"
szinonimája:
 • robbanás,

8. Criticize harshly or violently

 • "The press savaged the new president"
 • "The critics crucified the author for plagiarizing a famous passage"
  synonym:
 • savage
 • ,
 • blast
 • ,
 • pillory
 • ,
 • crucify

8. Kritizálj durván vagy erőszakosan

 • "A sajtó megbántotta az új elnököt"
 • "A kritikusok megfeszítették a szerzőt egy híres rész plagizálásáért"
szinonimája:
 • vad,
 • robbanás,
 • pillory,
 • keresztre feszítés

9. Shatter as if by explosion

  synonym:
 • blast
 • ,
 • knock down

9. Összetörni, mintha robbanás lenne

szinonimája:
 • robbanás,
 • leüt

10. Shrivel or wither or mature imperfectly

  synonym:
 • blast

10. Zsugorodik vagy szárad, vagy tökéletlenül érett

szinonimája:
 • robbanás