Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "blame" into Hungarian language

A "hibás" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Blame

[hibás]
/blem/

noun

1. An accusation that you are responsible for some lapse or misdeed

 • "His incrimination was based on my testimony"
 • "The police laid the blame on the driver"
  synonym:
 • incrimination
 • ,
 • inculpation
 • ,
 • blame

1. Vád, hogy felelős valamilyen megszűnésért vagy téves cselekedetért

 • "A vádemelés a bizonyságomat alapozta"
 • "A rendőrség hibáztatta a sofőröt"
  szinonimája:
 • vád
 • ,
 • inkulpáció
 • ,
 • hibás

2. A reproach for some lapse or misdeed

 • "He took the blame for it"
 • "It was a bum rap"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • rap

2. Szemrehányás valamilyen megszűnés vagy téves cselekedet miatt

 • "Ő vette a hibát érte"
 • "Bum rap volt"
  szinonimája:
 • hibás
 • ,
 • rap

verb

1. Put or pin the blame on

  synonym:
 • blame
 • ,
 • fault

1. Tegye vagy rögzítse a hibát

  szinonimája:
 • hibás
 • ,
 • hiba

2. Harass with constant criticism

 • "Don't always pick on your little brother"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • find fault
 • ,
 • pick

2. Zaklatják állandó kritikával

 • "Ne mindig vedd fel a kis testvéredet"
  szinonimája:
 • hibás
 • ,
 • hibát találni
 • ,
 • válassz

3. Attribute responsibility to

 • "We blamed the accident on her"
 • "The tragedy was charged to her inexperience"
  synonym:
 • blame
 • ,
 • charge

3. Felelősség kiosztása

 • "A balesetet hibáztattuk rajta"
 • "A tragédiát tapasztalatlanságáért vádolták"
  szinonimája:
 • hibás
 • ,
 • díj

adjective

1. Expletives used informally as intensifiers

 • "He's a blasted idiot"
 • "It's a blamed shame"
 • "A blame cold winter"
 • "Not a blessed dime"
 • "I'll be damned (or blessed or darned or goddamned) if i'll do any such thing"
 • "He's a damn (or goddam or goddamned) fool"
 • "A deuced idiot"
 • "An infernal nuisance"
  synonym:
 • blasted
 • ,
 • blame
 • ,
 • blamed
 • ,
 • blessed
 • ,
 • damn
 • ,
 • damned
 • ,
 • darned
 • ,
 • deuced
 • ,
 • goddam
 • ,
 • goddamn
 • ,
 • goddamned
 • ,
 • infernal

1. Intenzívítőként informálisan használt explementumok

 • "Robbantott idióta"
 • "Ez egy hibás szégyen"
 • "Hibáztatott hideg tél"
 • "Nem áldott fillért"
 • "Átkozott leszek ( vagy áldott vagy darált vagy átkozott ), ha megteszek ilyesmit"
 • "Átkozott ( vagy istenverte vagy átkozott ) bolond"
 • "Egy elcsábított idióta"
 • "Egy pokoli kellemetlenség"
  szinonimája:
 • robbantott
 • ,
 • hibás
 • ,
 • áldott
 • ,
 • átkozott
 • ,
 • darned
 • ,
 • deuced
 • ,
 • istenverte
 • ,
 • infernal