Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "basic" into Hungarian language

Az "alap" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Basic

[Basic]
/besɪk/

noun

1. A popular programming language that is relatively easy to learn

 • An acronym for beginner's all-purpose symbolic instruction code
 • No longer in general use
  synonym:
 • BASIC

1. Népszerű programozási nyelv, amelyet viszonylag könnyű megtanulni

 • Rövidítés a kezdő univerzális szimbolikus utasításkódjához
 • Már nem általános használatban
  szinonimája:
 • ALAP

2. (usually plural) a necessary commodity for which demand is constant

  synonym:
 • basic
 • ,
 • staple

2. ( általában többes számú ) olyan szükséges áru, amelynek állandó kereslete van

  szinonimája:
 • alapvető
 • ,
 • tűzőkapocs

adjective

1. Pertaining to or constituting a base or basis

 • "A basic fact"
 • "The basic ingredients"
 • "Basic changes in public opinion occur because of changes in priorities"
  synonym:
 • basic

1. Alapra vagy alapra vonatkozik vagy azt képezi

 • "Alapvető tény"
 • "Alapvető összetevők"
 • "A közvélemény alapvető változásai a prioritások megváltozása miatt fordulnak elő"
  szinonimája:
 • alapvető

2. Reduced to the simplest and most significant form possible without loss of generality

 • "A basic story line"
 • "A canonical syllable pattern"
  synonym:
 • basic
 • ,
 • canonic
 • ,
 • canonical

2. A lehető legegyszerűbb és legjelentősebb formára redukálva, az általános jelleg elvesztése nélkül

 • "Alapvető történet"
 • "Kanonikus szótagminta"
  szinonimája:
 • alapvető
 • ,
 • kanonikus

3. Serving as a base or starting point

 • "A basic course in russian"
 • "Basic training for raw recruits"
 • "A set of basic tools"
 • "An introductory art course"
  synonym:
 • basic
 • ,
 • introductory

3. Alapként vagy kiindulási pontként szolgál

 • "Alaptanfolyam oroszul"
 • "Alapképzés a nyers toborzók számára"
 • "Alapvető eszközök halmaza"
 • "Bevezető művészeti tanfolyam"
  szinonimája:
 • alapvető
 • ,
 • bevezető

4. Of or denoting or of the nature of or containing a base

  synonym:
 • basic

4. Vagy megjelölve, vagy az alap jellegét vagy tartalmát

  szinonimája:
 • alapvető

Examples of using

"This is ..." "Working glove and trowel. One of a gardening club's basic tools"
"Ez..." "Munkakesztyű és ültetőkanál. A kertészklub alap eszközeinek egyike."