Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Fordítási jelentés és a szó meghatározása Audience magyar nyelvre

EnglishHungarian

Audience

/ɑdiəns/

noun

1. A gathering of spectators or listeners at a (usually public) performance

 • "The audience applauded"
 • "Someone in the audience began to cough"
  synonym:
 • audience

1. Nézők vagy hallgatók összegyűjtése egy ( általában nyilvános ) előadáson

 • "A közönség tapsolt"
 • "Valaki a közönségben köhögni kezdett"
szinonimája:
 • közönség

2. The part of the general public interested in a source of information or entertainment

 • "Every artist needs an audience"
 • "The broadcast reached an audience of millions"
  synonym:
 • audience

2. Az információ vagy szórakozás forrása iránt érdeklődő lakosság azon része

 • "Minden művésznek közönségre van szüksége"
 • "Az adás millióinak közönségét érte el"
szinonimája:
 • közönség

3. An opportunity to state your case and be heard

 • "They condemned him without a hearing"
 • "He saw that he had lost his audience"
  synonym:
 • hearing
 • ,
 • audience

3. Lehetőséget arra, hogy ismertesse az ügyét és meghallgassa

 • "Meghallgatás nélkül elítélték"
 • "Látta, hogy elvesztette közönségét"
szinonimája:
 • meghallgatás,
 • közönség

4. A conference (usually with someone important)

 • "He had a consultation with the judge"
 • "He requested an audience with the king"
  synonym:
 • consultation
 • ,
 • audience
 • ,
 • interview

4. Konferencia ( általában valakivel, aki fontos )

 • "Konzultációt folytatott a bíróval"
 • "Közönséget kért a királynál"
szinonimája:
 • konzultáció,
 • közönség,
 • interjú

Examples of using

His speech deeply affected the audience.
Beszéde mélyen érintette a hallgatóságot.
The audience enjoyed his lecture as it was rich in humor.
A közönség élvezte az előadását, mert az humoros volt.
The audience looked bored.
A közönség unottnak tűnt.