Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "attempt" into Hungarian language

A "kísérlet" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Attempt

[Kísérlet]
/ətɛmpt/

noun

1. Earnest and conscientious activity intended to do or accomplish something

 • "Made an effort to cover all the reading material"
 • "Wished him luck in his endeavor"
 • "She gave it a good try"
  synonym:
 • attempt
 • ,
 • effort
 • ,
 • endeavor
 • ,
 • endeavour
 • ,
 • try

1. Komoly és lelkiismeretes tevékenység, amelynek célja valami végrehajtása vagy megvalósítása

 • "Arra törekedett, hogy lefedje az összes olvasóanyagot"
 • "Szeretettel kívánta neki a törekvését"
 • "Jó próbát tett"
  szinonimája:
 • kísérlet
 • ,
 • erőfeszítés
 • ,
 • törekvés
 • ,
 • próbáld ki

2. The act of attacking

 • "Attacks on women increased last year"
 • "They made an attempt on his life"
  synonym:
 • attack
 • ,
 • attempt

2. Támadás

 • "Tavaly nőtt a nők elleni támadás"
 • "Megkíséreltek az életét"
  szinonimája:
 • támadás
 • ,
 • kísérlet

verb

1. Make an effort or attempt

 • "He tried to shake off his fears"
 • "The infant had essayed a few wobbly steps"
 • "The police attempted to stop the thief"
 • "He sought to improve himself"
 • "She always seeks to do good in the world"
  synonym:
 • try
 • ,
 • seek
 • ,
 • attempt
 • ,
 • essay
 • ,
 • assay

1. Erőfeszítést vagy kísérletet tenni

 • "Megpróbálta lerázni a félelmeit"
 • "A csecsemő néhány ingatag lépést tett közzé"
 • "A rendőrség megpróbálta megállítani a tolvajt"
 • "Meg akarta javítani magát"
 • "Mindig jót akar tenni a világon"
  szinonimája:
 • próbáld ki
 • ,
 • keres
 • ,
 • kísérlet
 • ,
 • esszé
 • ,
 • assay

2. Enter upon an activity or enterprise

  synonym:
 • undertake
 • ,
 • set about
 • ,
 • attempt

2. Tevékenységet vagy vállalkozást köt

  szinonimája:
 • vállal
 • ,
 • beállítani
 • ,
 • kísérlet

Examples of using

His escape attempt was successful.
A szökési kísérlete sikeres volt.
He is too much of a coward to attempt it.
Túl gyáva ahhoz, hogy megpróbálja.
He succeeded in the examination at his first attempt.
Elsőre átment a vizsgán.