Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "attached" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „csatolt“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Attached

[Mellékelve]
/ətæʧt/

adjective

1. Being joined in close association

 • "Affiliated clubs"
 • "All art schools whether independent or attached to universities"
  synonym:
 • affiliated
 • ,
 • attached
 • ,
 • connected

1. Szoros együttműködésben csatlakozik

 • "„kapcsolt klubok“"
 • "„minden művészeti iskola, függetlenül attól, hogy független vagy egyetemekhez kötődik“"
  szinonimája:
 • kapcsolt
 • ,
 • csatolva
 • ,
 • összekötve

2. Used of buildings joined by common sidewalls

 • "A block of attached houses"
  synonym:
 • attached

2. Közös oldalfalakkal összekapcsolt épületek használata

 • "„egy háztömb csatolt házakból“"
  szinonimája:
 • csatolva

3. Associated in an exclusive sexual relationship

  synonym:
 • attached
 • ,
 • committed

3. Exkluzív szexuális kapcsolatban áll

  szinonimája:
 • csatolva
 • ,
 • elkötelezett

4. Fond and affectionate

 • "She was very attached to her father"
  synonym:
 • attached

4. Kedves és ragaszkodó

 • "„nagyon ragaszkodott az apjához“"
  szinonimája:
 • csatolva

Examples of using

I'm really attached to my mother.
Nagyon ragaszkodom az édesanyámhoz.
I have attached a Microsoft Excel file.
Csatoltam egy Microsoft Excel fájlt.
Mary is very attached to the little girl.
Mary nagyon kötődik a kislányhoz.