Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "assay" into Hungarian language

A "meggyilkosság" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Assay

[Tesztelés]
/æsi/

noun

1. An appraisal of the state of affairs

 • "They made an assay of the contents"
 • "A check on its dependability under stress"
  synonym:
 • assay
 • ,
 • check

1. A helyzet állapotának értékelése

 • "Megvizsgálták a tartalmat"
 • "Annak megbízhatóságának ellenőrzése stressz alatt"
  szinonimája:
 • assay
 • ,
 • jelölje be

2. A substance that is undergoing an analysis of its components

  synonym:
 • assay

2. Egy anyag, amelynek alkotóelemeit elemzik

  szinonimája:
 • assay

3. A written report of the results of an analysis of the composition of some substance

  synonym:
 • assay

3. Írásbeli jelentés az egyes anyagok összetételének elemzésének eredményeiről

  szinonimája:
 • assay

4. A quantitative or qualitative test of a substance (especially an ore or a drug) to determine its components

 • Frequently used to test for the presence or concentration of infectious agents or antibodies etc.
  synonym:
 • assay

4. Anyag (, különösen érc vagy gyógyszer ) mennyiségi vagy minőségi vizsgálata az alkotóelemek meghatározására

 • Gyakran használják fertőző ágensek vagy antitestek jelenlétének vagy koncentrációjának vizsgálatára stb.
  szinonimája:
 • assay

verb

1. Analyze (chemical substances)

  synonym:
 • assay

1. Elemezze a ( kémiai anyagokat )

  szinonimája:
 • assay

2. Make an effort or attempt

 • "He tried to shake off his fears"
 • "The infant had essayed a few wobbly steps"
 • "The police attempted to stop the thief"
 • "He sought to improve himself"
 • "She always seeks to do good in the world"
  synonym:
 • try
 • ,
 • seek
 • ,
 • attempt
 • ,
 • essay
 • ,
 • assay

2. Erőfeszítést vagy kísérletet tenni

 • "Megpróbálta lerázni a félelmeit"
 • "A csecsemő néhány ingatag lépést tett közzé"
 • "A rendőrség megpróbálta megállítani a tolvajt"
 • "Meg akarta javítani magát"
 • "Mindig jót akar tenni a világon"
  szinonimája:
 • próbáld ki
 • ,
 • keres
 • ,
 • kísérlet
 • ,
 • esszé
 • ,
 • assay