Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ascend" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „ascend“ a magyar nyelv

EnglishHungarian

Ascend

[Felemelkedni]
/əsɛnd/

verb

1. Travel up, "we ascended the mountain"

 • "Go up a ladder"
 • "The mountaineers slowly ascended the steep slope"
  synonym:
 • ascend
 • ,
 • go up

1. Utazz fel, „felmentünk a hegyre“"

 • "„menj fel egy létrán“"
 • "„a hegymászók lassan emelkedtek fel a meredek lejtőn“"
  szinonimája:
 • felemelkedik
 • ,
 • menj fel

2. Go back in order of genealogical succession

 • "Inheritance may not ascend linearly"
  synonym:
 • ascend

2. Menjen vissza a genealógiai szukcesszió sorrendjében

 • "„az örökség nem emelkedhet lineárisan“"
  szinonimája:
 • felemelkedik

3. Become king or queen

 • "She ascended to the throne after the king's death"
  synonym:
 • ascend

3. Legyen király vagy királynő

 • "„a király halála után lépett a trónra“"
  szinonimája:
 • felemelkedik

4. Appear to be moving upward, as by means of tendrils

 • "The vine climbed up the side of the house"
  synonym:
 • ascend
 • ,
 • climb up

4. Úgy tűnik, felfelé halad, mint az indák segítségével

 • "„a szőlő felmászott a ház oldalára“"
  szinonimája:
 • felemelkedik
 • ,
 • másszon fel

5. Go along towards (a river's) source

 • "The boat ascended the delaware"
  synonym:
 • ascend

5. Menj végig (egy folyó) forrása felé

 • "„a hajó felment a delaware-re“"
  szinonimája:
 • felemelkedik

6. Slope upwards

 • "The path ascended to the top of the hill"
  synonym:
 • ascend

6. Lejtés felfelé

 • "„az ösvény feljutott a domb tetejére“"
  szinonimája:
 • felemelkedik

7. Come up, of celestial bodies

 • "The sun also rises"
 • "The sun uprising sees the dusk night fled..."
 • "Jupiter ascends"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • come up
 • ,
 • uprise
 • ,
 • ascend

7. Gyere fel, égitestekből

 • "„a nap is felkel“"
 • "„a napfelkelés azt látja, hogy az alkonyat éjszaka elmenekült...“..."
 • "„jupiter felemelkedik“"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • gyere fel
 • ,
 • felkelni
 • ,
 • felemelkedik

8. Move to a better position in life or to a better job

 • "She ascended from a life of poverty to one of great
  synonym:
 • ascend
 • ,
 • move up
 • ,
 • rise

8. Költözz jobb pozícióba az életben vagy jobb munkahelyre

 • "„a szegény életből a nagyok közé emelkedett
  szinonimája:
 • felemelkedik
 • ,
 • lépj feljebb
 • ,
 • emelkedés