Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "articulate" into Hungarian language

A "artikulált" szó fordítási jelentése és meghatározása magyar nyelvre

EnglishHungarian

Articulate

[artikulált]
/ɑrtɪkjəlet/

verb

1. Provide with a joint

 • "The carpenter jointed two pieces of wood"
  synonym:
 • joint
 • ,
 • articulate

1. Biztosítson egy ízületet

 • "Az ács két darab fát illesztett össze"
szinonimája:
 • közös,
 • artikulált

2. Put into words or an expression

 • "He formulated his concerns to the board of trustees"
  synonym:
 • give voice
 • ,
 • formulate
 • ,
 • word
 • ,
 • phrase
 • ,
 • articulate

2. Szavakba vagy kifejezésbe

 • "Aggodalmait megfogalmazta a kuratóriumnak"
szinonimája:
 • adj hangot,
 • megfogalmazása,
 • szó,
 • kifejezés,
 • artikulált

3. Speak, pronounce, or utter in a certain way

 • "She pronounces french words in a funny way"
 • "I cannot say `zip wire'"
 • "Can the child sound out this complicated word?"
  synonym:
 • pronounce
 • ,
 • articulate
 • ,
 • enounce
 • ,
 • sound out
 • ,
 • enunciate
 • ,
 • say

3. Bizonyos módon beszélni, kiejteni vagy mondani

 • "Viccesen kiejti a francia szavakat"
 • "Nem mondhatom, hogy" zip wire'"
 • "Meg tudja hangolni a gyermek ezt a bonyolult szót?"
szinonimája:
 • kiejtése,
 • artikulált,
 • enounce,
 • hang ki,
 • enunciate,
 • mond

4. Unite by forming a joint or joints

 • "The ankle bone articulates with the leg bones to form the ankle bones"
  synonym:
 • articulate

4. Egyesüljön ízületek vagy ízületek kialakításával

 • "A bokacsont a lábcsontokkal artikulál, hogy kialakítsa a bokacsontokat"
szinonimája:
 • artikulált

5. Express or state clearly

  synonym:
 • articulate
 • ,
 • enunciate
 • ,
 • vocalize
 • ,
 • vocalise

5. Kifejezetten kifejezni vagy megadni

szinonimája:
 • artikulált,
 • enunciate,
 • vokalize,
 • vokalise

adjective

1. Expressing yourself easily or characterized by clear expressive language

 • "Articulate speech"
 • "An articulate orator"
 • "Articulate beings"
  synonym:
 • articulate

1. Könnyen kifejezheti magát, vagy egyértelmű kifejező nyelv jellemzi

 • "Artikulált beszéd"
 • "Egy artikulált szónok"
 • "Artikulált lények"
szinonimája:
 • artikulált

2. Consisting of segments held together by joints

  synonym:
 • articulated
 • ,
 • articulate

2. Ízületek által tartott szegmensekből áll

szinonimája:
 • csuklós,
 • artikulált