Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "arise" into Hungarian language

Fordítás jelentése & meghatározása a szó „arise“ magyar nyelvre

EnglishHungarian

Arise

[Kelj fel]
/əraɪz/

verb

1. Come into existence

 • Take on form or shape
 • "A new religious movement originated in that country"
 • "A love that sprang up from friendship"
 • "The idea for the book grew out of a short story"
 • "An interesting phenomenon uprose"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • develop
 • ,
 • uprise
 • ,
 • spring up
 • ,
 • grow

1. Jön létre

 • Öltsön formát vagy formát
 • "„új vallási mozgalom indult abban az országban“"
 • "„egy szerelem, ami a barátságból fakadt“"
 • "„a könyv ötlete egy novellából nőtt ki“"
 • "„egy érdekes jelenség emelkedett fel“"
  szinonimája:
 • ered
 • ,
 • felmerül
 • ,
 • emelkedés
 • ,
 • fejlesszenek
 • ,
 • felkelni
 • ,
 • rugózz fel
 • ,

2. Originate or come into being

 • "A question arose"
  synonym:
 • arise
 • ,
 • come up
 • ,
 • bob up

2. Keletkezni vagy létrejönni

 • "„kérdés merült fel“"
  szinonimája:
 • felmerül
 • ,
 • gyere fel
 • ,
 • bob fel

3. Rise to one's feet

 • "The audience got up and applauded"
  synonym:
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • uprise
 • ,
 • get up
 • ,
 • stand up

3. Emelkedj fel az ember lábához

 • "„a közönség felkelt és tapsolt“"
  szinonimája:
 • felmerül
 • ,
 • emelkedés
 • ,
 • felkelni
 • ,
 • kelj fel
 • ,
 • álljatok fel

4. Result or issue

 • "A slight unpleasantness arose from this discussion"
  synonym:
 • arise
 • ,
 • come up

4. Eredmény vagy probléma

 • "„ebből a vitából enyhe kellemetlenség fakadt“"
  szinonimája:
 • felmerül
 • ,
 • gyere fel

5. Move upward

 • "The fog lifted"
 • "The smoke arose from the forest fire"
 • "The mist uprose from the meadows"
  synonym:
 • rise
 • ,
 • lift
 • ,
 • arise
 • ,
 • move up
 • ,
 • go up
 • ,
 • come up
 • ,
 • uprise

5. Mozogj felfelé

 • "„felszállt a köd“"
 • "„az erdőtűzből keletkezett a füst“"
 • "„a köd felszállt a rétekről“"
  szinonimája:
 • emelkedés
 • ,
 • emelés
 • ,
 • felmerül
 • ,
 • lépj feljebb
 • ,
 • menj fel
 • ,
 • gyere fel
 • ,
 • felkelni

6. Take part in a rebellion

 • Renounce a former allegiance
  synonym:
 • rebel
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • rise up

6. Vegyél részt egy lázadásban

 • Mondj le egy korábbi hűségről
  szinonimája:
 • lázadó
 • ,
 • felmerül
 • ,
 • emelkedés
 • ,
 • emelkedj fel

7. Get up and out of bed

 • "I get up at 7 a.m. every day"
 • "They rose early"
 • "He uprose at night"
  synonym:
 • get up
 • ,
 • turn out
 • ,
 • arise
 • ,
 • uprise
 • ,
 • rise

7. Kelj fel és kelj fel az ágyból

 • "„minden nap reggel 7-kor kelek“"
 • "„korán keltek fel“"
 • "Éjjel kelt fel“"
  szinonimája:
 • kelj fel
 • ,
 • kiderül
 • ,
 • felmerül
 • ,
 • felkelni
 • ,
 • emelkedés